Register Sportpodoloog

  • Marcel Sport a2015-08-03 Registersportpodoloog nieuwl ruim 25 jaar toonaangevend
    in de Sportpodologie –

                               Loopt alles naar wens…
in uw sport? 
                                 

De Register-Sportpodoloog

Een Register Sportpodoloog is normaliter lid van de Stichting LOOP, het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor paramedische beroepsgroepen, waaronder de Podologie valt*.
Podologie richt zich op de gezondheid van de voet en houding in relatie tot de voet. Stichting Loop houdt de registers bij voor de erkende (sport) podologen en controleren voortdurend hun vakbekwaamheid. Bij de Stichting LOOP (info@loop.nl) kunt u terecht indien u klachten heeft over de register (Sport)podoloog.  De Register Sportpodoloog maakt individuele aanpassingen aan een sportschoen of aan het sport-voetbed. Dit gebeurt ter voorkóming en behandeling van klachten in het algehele houdings- en bewegingsapparaat die zich tijdens het sporten openbaren. Het gaat uiteraard om klachten die hun oorsprong vinden in de voet.
*Met ingang van medio 2017 is de term Register Sportpodoloog niet meer be/erkend bij de Stichting LOOP. De inhoudelijke taken van de Register Sportpodoloog zijn voor een deel overgedragen naar de Register podoloog en Podoposturaal therapeut. Alle opleidingen en kennis van Marcel Kessels als Register Sportpodoloog en als sportleraar is door de stichting LOOP plotseling overboord gegooid. Marcel is zich aan het beraden of hij nog wel na 20 jaar, lid wil blijven van de Stichting LOOP.  De stichting was in een financieel zeer moeilijk vaarwater terecht  gekomen, waarvan Marcel en zeker niet zijn klanten, de dupe wenste te worden. Met ingang van 1 januari 2024 heeft Marcel zijn lidmaatschap bij Stichting LOOP opgezegd doordat de verplichte vrij hoge contributie alsmede andere verplichtingen naar de Stichting niet meer rendabel zijn voor de praktijk van Marcel Sportpodologie.
Marcel verstrekt onmiddellijk de korting (€75,-) die de klant normaliter van zijn ziektekostenverzekeraar vergoed  kon krijgen, bij het betalen van de factuur. Indien u geen vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar krijgt, ontvangt u ook deze korting van Marcel.

Wat is podologie?

Podologie is letterlijk ‘voetkunde’. Het is de wetenschap die zich richt op het voorkómen en behandelen van voetfunctiestoornissen en voetklachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De podologie werkt volgens de methode van de biomechanica, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen toepassing daarvan in het ADL-segment en het Sportsegment. ADL staat voor het Algemeen Dagelijks Leven. De binnen de podologie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, waaronder schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen te voorkomen en bestrijden. Marcel Sport houdt zich bezig in twee deelvak-gebieden te weten het deelvakgebied Sport-A waarin het accent ligt op het voorkomen en behandelen van voetklachten binnen het sportvak gebied door het adviseren van functionele sportschoenen. Het tweede deelvakgebied Sport-B richt zich voornamelijk op het maken van de individuele sportschoen- en sportvoetbedaanpassingen, ter voorkoming van klachten tijdens het sporten in het houdings- en bewegingsapparaat vanuit de voet gerelateerd, alsmede de behandeling daarvan. Marcel Sport maakt gebruik van twee werkwijzen t.w. de biomechanische en de neurologische methode.

In 2017 heeft de Stichting LOOP in haar organisatie flinke aanpassingen doorgevoerd.
Dit heeft o.a. ook grote financiële gevolgen gehad voor de deelnemers van LOOP: voorschotten op de jaarcontributie en extra bijdragen om een goed financiële onderbouwing van de Stichting te garanderen. Daarnaast heeft de Stichting een overkoepelend LOOP-huis met stevige fundamenten opgezet, waarvan met name de Register Sportpodoloog, waarvan Marcel Sport deel uitmaakt, een andere inhoud heeft gekregen ondanks zijn opleidingen en jarenlange praktijkervaring. De Register Sportpodoloog valt in de nieuwe pijlers niet meer onder de Paramedische zorg, maar onder de Voorzorg. Dit heeft gevolgen voor de (deel)vergoeding van de sportzooltjes door de Ziektekostenverzekeraars (indien u hiervoor verzekerd bent!)  in de toekomst en met name uw eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is gigantisch veel hoger bij de Register podoloog en de Podoposturaal therapeut ten opzichte wat u nu (slechts) betaald bij de Register Sportpodoloog, waarvan Marcel Sport onderdeel uitmaakte.

Voorzorg  :
nieuwe benaming   “Voetkundig (sport) adviseur”
Nuldelijnszorg
Tenminste mbo-niveau
Kenmerken:       
– analyse
– voorlichting
– individueel advies
– confectie hulpmiddelen
– universele en selectieve preventie
– verwijzing
– verwijzing

Werkt samen met nulde- en 1e lijnszorg
Was aangesloten bij beroepsorganisatie LOOP

Paramedische Zorg:
nieuwe benaming “Podoposturaal therapeut” en “Register Podoloog”

Eerste lijnszorg
Tenminste hbo-niveau
Kenmerken:
– onderzoek en diagnostiek
– voorlichting
– individueel advies
– therapie
– maatwerk hulpmiddelen
– geïndiceerde preventie, curatie
– verwijzing

Werkt samen met nulde-, eerste- en tweedelijnszorg
Aangesloten bij beroepsorganisatie LOOP
Geregistreerd bij KABIZ

De Register podoloog en Podoposturaal therapeut zullen dan ook nog hun aantekening voor “SPORT” moeten behalen om een goed advies over sportspecifieke bewegingen en functionele anatomie te kunnen geven.
Marcel Kessels van Marcel Sport heeft door zijn sportopleiding en ruim 40-jarige ervaring als sportleraar natuurlijk al deze kennis al in huis.
Zijn behandelplan kan bestaan uit: een schoenadvies, advies over het verbeteren van de biomechanica door training en/of oefentherapie, advies over voetmanipulaties, het aanbrengen van tape en het aanmeten van (sport)zolen. Hij geeft ook direct de korting aan de cliënt door welke de cliënt normaliter van de ziektekostenverzekeraar zou krijgen.

Biomechanica

Middels de biomechanica houdt Marcel Sport zich bezig met het bestuderen van de puur mechanische werking van het menselijk skelet in samenspel met de spieren en pezen. Vanuit het inzicht in de bewegingsmechanismen dat hieruit verkregen wordt, kan door middel van sturingswiggen een standverandering teweeggebracht worden. Deze standsveranderingen beïnvloeden door middel van diverse hefboom mechanismen en gewrichtsdraaipunten de stand van de enkel, knie, heup en rug en kunnen daar bestaande statische en dynamische overbelastingen opheffen. De biomechanische wetenschap is een werkwijze om de aanpassingen zodanig aan te brengen, dat exact de gewenste correctie optreedt. Correcties op deze basis zijn direct waarneembaar.

 Neurologische methode

Bij deze methode gaat Marcel Sport uit van de regulerende invloed van het zenuwstelsel op stand, houding en spierbelasting. Hierbij neemt het begrip spiertonus een centrale plaats in. Deze spiertonus komt voor een belangrijk deel tot stand via spinale reflexen en wordt aangestuurd in de spiercellen (spierspoeltjes) en de pezen (golgi apparaatjes). De spierspoeltjes doen dienst als lengte-detectoren, die reageren op druk en rek. Zij zijn o.a. van belang voor het in stand houden van de lichaamshouding en voor de bescherming van de spier bij overrekking. Wanneer de spier licht wordt aangedrukt of gerekt, zal dit via een spinale reflex leiden tot een spanningsverhoging in de spier. Rek en druk op de pees leiden tot spanningsverlaging in de spier. Via verandering van de spiertonus kun je dus invloed uitoefenen op stand, lichaamshouding en spierbelasting. Dit regulatiemechanisme van lichaamshouding en –beweging noemt men propriocepsis.

Wie kan bij de Register Sportpodoloog terecht?

Ieder die klachten ervaart als pijn in de voet, enkelpijn, kniepijn, heup-, rug- of schouderpijn die hun ontstaan vinden in de voet, kunnen door een Register Sportpodoloog worden onderzocht en behandeld. Veelal zullen deze klachten voortkomen uit standafwijkingen aan de voeten, specifieke voetproblemen bij kinderen, reumaproblemen elders in het lichaam, overbelastingsklachten, vermoeidheidsklachten of sportblessures. Hij zal een “gangbeeld-analyse” opnemen (de wijze waarop iemand loopt) en vertaalt de aldus verkregen informatie tijdens het onderzoek in een therapieplan. Daaruit vloeit een advies voort over een inlegzool, die een corrigerende,  stabiliserende  en/of accommoderende werking kan hebben.

Een afspraak met de Register-Sportpodoloog kunt u rechtstreeks maken.
De kosten van de zooltjes bij Marcel Sport liggen nu ruim lager dan de eigen bijdrage van de zooltjes van de Podoposturaal therapeut of de Register podoloog.

Voorbeeld(prijzen zijn een indicatie per 1-1-2018)
kosten zooltjes Podo(posturaal) therapeut/Register podoloog   275,–
(eventuele) vergoeding ziektekostenverzekeraar                           100,–
Eigen bijdrage minimaal                                                                     175,–

Kosten zooltjes Register sportpodoloog Marcel Sport nu tussen €100,– en €130,–

Haal de Register Sportpodoloog er tijdig bij!   

IM000064klsportschtherap

Feitelijk zouden we elke dag nieuwe voeten moeten krijgen. We hebben bij de geboorte maar één stel voeten gekregen, maar we gebruiken het voor tien. Of niet soms? We hebben dagelijks voeten, werkvoeten, sportvoeten, modevoeten, dansvoeten en ga zo maar door. Als al die voeten gaaf zijn (en blijven), loopt alles naar wens. Maar gaat er “iets mis” , dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. En er gaat regelmatig “iets mis”. 70 procent van de Nederlandse bevolking komt in aanraking met voetklachten. Hier wordt nader ingegaan op de voetklachten en met name wie deze kan behandelen en voorkómen.

Voetklachten kunnen pijnlijk uit de hand lopen.

Voetklachten worden vaak voor lief genomen. Het gaat wel weer over, denkt men. Maar als je er niets aan doet, worden het slepende klachten. En die kunnen weer nieuwe klachten veroorzaken. Want gevoelige en slechte voeten, kunnen van grote invloed zijn op de werking van het mechanisme dat de houding en beweging van ons lichaam bepaalt. Zo kunnen plat- en holvoeten leiden tot rugklachten en verkeerd gekozen schoeisel kan klachten veroorzaken in het algehele houdings- en bewegingsapparaat.

Scheefstand in de basis van de voet kan tot houdingsveranderingen leiden in de knieën, heupen en rug. Daardoor kan een totaal verkeerde manier van lopen en staan in de hand worden gewerkt. Zo kan het zijn als iemand te veel op de “buitenkant” van de sportschoen loopt, hij kniepijn oploopt (een “lopersknie”). Andere veel voorkomende voetproblemen zijn de Morton neuralgie en de hielspoor. Ook daar kunnen wij met persoonlijk aangepaste (sport)zooltjes veel wandel- en loopplezier mee terugbrengen.

Dus heeft u voet-, knie- en/of rugklachten, wacht dan niet te lang, want voorkomen is beter dan genezen, en hoe langer de klachten al duren hoe langer duurt het voordat u van de klachten af bent.

Maak een afspraak op
info@marcelsport.nl of
06- 295 614 20

podologievoeten

Geef een reactie