Nieuws uit Vaals

De reanimatielessen WAREN vanaf 1 maart 2020 tot nader order geannuleerd in verband met de Corona crisis.
De overheid biedt vanaf half juni 2021 wederom de mogelijkheid om veilig een cursus te volgen, wel onder voorwaarden. Onder ‘aanmeldingsformulier reanimatie’ staan de data en accommodaties waarop u weer kunt inschrijven. Maximaal 6 deelnemers per cursus en 2 cursussen op één avond. Soms worden de 2 cursussen op één avond ineengeschoven bij onvoldoende inschrijvingen.
U heeft de keuze uit alle data, dus ook de data in de gemeente Gulpen-Wittem.

Informatie:
Voor de kern Vaals dienen nu toch wel diverse nieuwe reanimatie vrijwilligers zich aan te melden. De gemeente biedt deze cursus gratis aan.
Er hebben zich vele vrijwilligers afgemeld. Ook BHV-ers of EHBO-ers zijn uiteraard van harte welkom bij het reanimatie netwerk in Vaals. Voor een goede administratie moeten de BHV-ers en EHBO-ers dan wel aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl. Voor de administratie in de gemeente is het dan prettig als de aangemelde vrijwilligers bij HartslagNu een kopie sturen van hun aanmelding naar info@marcelsport.nl die voor de gemeente de administratie hiervan bijhoudt.

Op woensdag 23 oktober 2019 heeft een reanimatiecursus in het Jeugdhome Vijlen plaatsgevonden. De 3 aangemelde deelnemers van 9 oktober hadden zich bij de vrijwilligers van Vijlen aangesloten. De cursus was goed bezet en alle deelnemers zijn geslaagd en hebben hun vernieuwde certificaat ontvangen.

Op woensdag 9 oktober 2019 was in Hoeve de Linde een reanimatiecursus gepland. Door gebrek aan inschrijvingen (3) is deze cursus geannuleerd.

Op dinsdag 16 april 2019 heeft in Hoeve de Linde een reanimatiecursus plaatsgevonden. Alle kandidaten zijn geslaagd en hebben het reanimatie certificaat al ontvangen. Aanmelden bij HartslagNu is wel één van de vereisten om op te kunnen treden als reanimatie vrijwilliger in de gemeente Vaals.
De evaluatie over het jaar 2018 met de ambtenaar van de gemeente Vaals, mevrouw Jeanny Vanhautem, heeft inmiddels plaatsgevonden. De aanbevelingen en actiepunten van Hartveilig voor 2019 zijn ook aan de orde geweest. Hier zijn kosten mee gemoeid en Jeanny zal dit in het college en eventueel bij de raad naar voren brengen.

Op woensdag 27 maart 2019 heeft in Jeugdhome Vijlen een reanimatiecursus plaatsgevonden. Alle kandidaten zijn geslaagd en hebben het reanimatie certificaat ontvangen.

Op dinsdag 30 oktober 2018 heeft in Jeugdhome Vijlen een reanimatie cursus voor vrijwilligers van Vijlen, Vaals en Lemiers plaatsgevonden. Allen zijn geslaagd en hebben inmiddels het certificaat ontvangen. Aanmelden bij HartslagNu dient voor sommige personen nog plaats te vinden met een kopie naar de instructeur Marcel Kessels.

Op dinsdag 23 oktober 2018 heeft in Vaals bij Hoeve de Linde een reanimatiecursus plaatsgevonden voor met name de reanimatie vrijwilligers uit Vaals. Het aantal vrijwilligers uit Vaals loopt terug en er zal in het voorjaar van 2019 nieuwe aandacht en promotie plaatsvinden voor nieuwe reanimatie vrijwilligers vooral uit Vaals.

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft in Jeugdhome Vijlen, Vijlenberg 149, wederom de reanimatiecursus plaatsgevonden voor met name de vrijwilligers uit Vijlen, Lemiers en Vaals.
Voor degenen die niet op beide data konden meld je  z.s.m. aan via https://marcelsport.nl/aanmeldingsformulier-reanimatie/ waarop ook nog andere cursusdata staan vermeld, dus ook in de gemeente Gulpen-Wittem.

Op dinsdag 13 maart 2018 heeft in het Jeugdhome Vijlen een reanimatiecursus plaatsgevonden met 4 nieuwe vrijwilligers. Alle cursisten zijn geslaagd en hebben inmiddels hun Europese Reanimatie Certificaat ontvangen van de cursusleider Marcel Kessels van Marcel Sport Medisch Advies&Training.

Op dinsdag 24 oktober 2017 en op dinsdag 31 oktober 2017 heeft in Hoeve de Linde in Vaals wederom reanimatie cursussen plaatsgevonden met name voor inwoners van de gemeente Vaals. Meer dan 14 nieuwe vrijwilligers hadden zich aangemeld naar aanleiding van een bericht van de gemeente Vaals in het weekkrantje. Alle cursisten hebben inmiddels hun ERC certificaat ontvangen.

Aanmelden via het aanmeldingsformulier op www.marcelsport.nl onder Reanimatie Oproep Netwerk voor het voorjaar van 2018 is al mogelijk en hebben verschillende vrijwilligers al gebruik van gemaakt.

Op zondagmorgen 2 juli 2017 heeft in Lemiers in de Danszaal een reanimatie cursus plaats gevonden. De cursisten waren weer zeer gemotiveerd hetgeen blijkt uit het feit dat de cursus op zondagmorgen (bij wijze van uitzondering) heeft plaatsgevonden. Deze cursisten hebben niet de mogelijkheid om door de week een cursus te volgen. Inmiddels heeft eenieder het ERC certificaat ontvangen. Volgend jaar zal wederom bij deze gastheer/vrouw op zondag de cursus plaatsvinden rond dezelfde periode.

De cursus van 23 mei 2017 in het Jeugdgebouw van Vijlen was niet geheel volgeboekt. De cursus van 9 mei 2017 is inmiddels afgerond en de cursisten hebben voor beide cursussen hun ERC certificaat ontvangen.

Op 15 en 16 mei 2017 was in Hoeve de Linde in Vaals een reanimatie cursus gepland. Door gebrek aan inschrijvingen (minimaal 10) zijn deze cursusdata niet doorgegaan.

Aanmelden via www.marcelsport.nl  met het aanmeldingsformulier.

Op maandag 9 mei 2016 was een reanimatie cursus gepland voor nieuwe vrijwilligers alsook voor herhaling van vrijwilligers die het reanimatie netwerk in de gemeente Vaals in de lucht houden. Echter door een gebrek aan inschrijvingen, mogelijk door de vakantie van twee weken ervoor, is de cursus geannuleerd. Er dienen per cursus minimaal 10 personen te zijn ingeschreven, wil de cursus doorgaan.

Aanmelden via https://www.marcelsport.nl  met het aanmeldingsformulier.

VRIJWILLIGERS AVOND

Een werkgroep van reanimatie vrijwilligers uit Vaals-Lemiers-Vijlen heeft in samenwerking met Marcel Sport Medisch Advies en Training en Hartveilig een informatie avond gehouden in 2015. Een 3-tal voorbereidingsavonden door de werkgroep bestaande uit vrijwilligers uit Vaals, Vijlen en Lemiers, hebben geresulteerd in een zeer goed bezochte vrijwilligers avond met hopelijk nieuwe reanimatie vrijwilligers.

Deze informatie avond was bedoeld voor reeds aangesloten reanimatie vrijwilligers, maar met name ook voor nieuwe vrijwilligers voor het reanimatie netwerk in de gemeente Vaals.

De vrijwilligersavond heeft plaatsgevonden op maandag 16 november 2015 in Lemiers in het BMA gebouw aan de Schoolstraat.

LEMIERS

In danszaal Focus aan de Klaadvelderweg 28b heeft op ZONDAG 27 mei 2018 een reanimatie cursus plaatsgevonden. De cursus was volgeboekt mede door de grote inzet van Bert Boumans. Aanmelden kan altijd via het aanmeldingsformulier reanimatie.

Het aanspreekpunt voor het RON Lemiers is
Bert Boumans                   bertboumans@gmail.com

VAALS

het aanspreekpunt voor het RON Vaals was:
Cor Kap                             kap.c@hetnet.nl
Cor heeft zich onlangs bedankt in verband met zijn gezondheid.
Ruud Leenders                ruud.leenders@online.nl
Door drukke werkzaamheden heeft Ruud niet meer de mogelijkheid om als aanspreekpunt beschikbaar te zijn.
Het nieuwe aanspreekpunt voor Vaals is:
Carsta Ruijsestein           c_ruijsestein@hotmail.com

Marjolein Wassenberg   m.wassenberg@vaals.nl van de gemeente Vaals heeft door haar drukke werkzaamheden het reanimatie netwerk overgedragen aan:
Jeanny Vanhautem         j.vanhautem@vaals.nl
                                             043- 3068504

 

VIJLEN

Het aanspreekpunt voor het RON Vijlen is:
Jos Delamboy                   jd1335@home.nl
Jos gaat binnenkort verhuizen en wij bedanken Jos voor zijn inzet voor het Reanimatie Netwerk in Vijlen. Inmiddels is ook al een opvolger gevonden:
Arno Eijmael                    a.eijmael@home.nl