Nieuws Gulpen-Wittem

De reanimatielessen WAREN van 1 maart 2020 tot tot half juni 2021  geannuleerd in verband met de Corona crisis.
De overheid biedt vanaf half juni 2021 wederom de mogelijkheid om veilig een cursus te volgen, wel onder voorwaarden. Onder ‘aanmeldingsformulier reanimatie’ staan de data en accommodaties waarop u weer kunt inschrijven. Maximaal 6 deelnemers per cursus en 2 cursussen op één avond. Soms worden de 2 cursussen op één avond ineengeschoven bij onvoldoende inschrijvingen.
U heeft de keuze uit alle data, dus ook de data in de gemeente Vaals.

BEUTENAKEN

Op 25 en 26 november 2019 heeft de bijscholing plaatsgevondenvoor de vrijwilligers van Beutenaken en Slenaken. De harmonie zaal Berg en Dal was onze gastheer. Alle deelnemers zijn geslaagd.

Op 10 en 11 december 2018 waren we te gast in Gasterij Berg en Dal. In totaal 22 vrijwilligers hebben deze 2 dagen hun reanimatie certificaat behaald dan wel verlengd.
De vrijwilligers moeten hun cursus datum aanpassen bij HartslagNu en een kopie zenden aan de cursusleider Marcel Kessels.

Op maandag 11 december 2017 en dinsdag 12 december heeft bij de Awwe Kooijestal de jaarlijkse reanimatie cursus plaats gevonden.

Info en aanmelden kon via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier reanimatie

Op 12 december 2017 heeft in de Awwe Kooijestal de laatste reanimatie cursus plaatsgevonden van het jaar 2017. De cursus was volledig volgeboekt en alle deelnemers hebben hun ERC certificaat ontvangen van de cursusleider Marcel Kessels van Marcel Sport Medisch Advies&Training.

beutenakenIn een landelijk onderzoek in 2015 met betrekking tot de dichtheid van het Reanimatie
Oproep Netwerk is Beutenaken op een 2e plaats geëindigd met een
dekkingspercentage van 15%. In heel Limburg is het gemiddelde percentage 1%.
Hier steekt Beutenaken met haar vrijwilligers dus ruim boven uit.
Hierbij een foto met betrekking tot de landelijke dekkingspercentages.
Zo te zien doen wij het nog niet zo slecht in Limburg, kijk ook maar eens bij Heijenrath.

Op 5 oktober 2015 is het reanimatie netwerk in Beutenaken opgeroepen. Door de slechte ontvangst van de bekende providers, hebben helaas een zeer beperkt aantal personen het SMS bericht ontvangen. Op 12 oktober heeft een evaluatie met wethouder Philip Lahaij plaatsgevonden in Beutenaken. De gemeente heeft getracht bij de providers de noodzaak van een goede ontvangst onder de aandacht te brengen, helaas nog zonder resultaat. De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Eind 2013 en begin 2014 hebben vele inwoners van Beutenaken de reanimatie opleiding gevolgd. Het aantal aanmeldingen bij HartslagNu.nl voldeed aan de richtlijnen van de gemeente en zodoende werd er een AED en AED kast door de gemeente beschikbaar gesteld. Door inzet van de heer Beniers is een ‘eigen’ AED kast geproduceerd in zijn spaarzame vrije uurtjes en vervolgens geplaatst in Beutenaken.

website aanmaak AED kast 20150508_162234   website kast geplaatst 20150508_161717   website groepsfoto Beutenaken AED kast

Aanspreekpunt voor het RON Beutenaken :
Sabine Bartelt     sabine@bartelt.nl
Kathlyn Fischer  fischer577@gmail.com

EIJS

Op 28 november en 9 december 2019 heeft onder leiding van Bart Köster de reanimatie bijscholing plaatsgevonden voor de vrijwilligers van Eys. De cursus is volgeboekt en de deelnemers krijgen binnenkort hun certificaat.

Op 15 april 2019 heeft bij café Sport in Eijs wederom een reanimatie herhalingsles plaatsgevonden onder de bezielende leiding van Bart Köster. Alle deelnemers zijn geslaagd en hebben het reanimatie certificaat ontvangen.

Op 29 november en 13 december 2018 heeft Bart Kösters wederom de vrijwilligers van het Reanimatie Netwerk Eijs bijgeschoold. In totaal voor deze 3 cursussen hebben wederom 20 vrijwilligers het Internationale Reanimatie Certificaat ontvangen.

Op 12 april 2018 heeft Bart Kösters wederom een groep reanimatie vrijwilligers uit Eys bijgeschoold voor de reanimatie. Alle deelnemers hebben hun ERC certificaat ontvangen.

Op 16 en 30 november 2017 organiseerde Bart Kösters wederom de lessen voor de deelnemers uit Eys met aanvullingen uit de gemeente.
De scholing van 16 en 30 november was volgeboekt en de cursisten hebben hun certificaat mogen ontvangen.
Aanmelden in 2018 rechtstreeks via het aanmeldformulier onder de tab Reanimatie Oproep Netwerk. Bart Kösters krijgt vervolgens de presentielijst om te controleren en af te tekenen.

Ook in 2018 zal de bijscholing voor de reanimatie vrijwilligers uit Eys ook weer onder leiding van Bart Kösters plaatsvinden.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier reanimatie

aanspreekpunt voor het RON Eys is:
Bart Kösters           bartkosters@hotmail.com
Tom van Loo          t.vanloo@ziggo.nl

ELKENRADE

Op 11 en 18 september 2019 heeft in Alkenrode de jaarlijkse reanimatie plaatsgevonden. Op de druk bezochte cursussen  zijn alle kandidaten wederom geslaagd.

Op zaterdag 18 november 2017 heeft door wethouder Laheij de officiële overdracht plaatsgevonden van de AED aan de vrijwilligers van het Reanimatie Netwerk Elkenrade. Elkenrade was de laatste ‘witte’ vlek in de gemeente Gulpen-Wittem waar nog geen reanimatie netwerk was en nog geen AED hing. De dekking voor het reanimatie netwerk in onze gemeente is nu bijna 100%.

Op woensdag 4 oktober 2017 om 19.00 uur liep Alkenrode vol en Elkenrade leeg. Niet minder dan 18 personen wilden de reanimatie cursus bijwonen. Enkele personen hadden zich vergeten aan te melden, maar konden uiteindelijk toch meedoen. Veel vragen, maar vooral veel oefenen, leidde uiteindelijk om 23.00 uur dat alle kandidaten geslaagd zijn. De certificaten zijn de volgende dag aangemaakt en verstuurd naar de cursisten. Ook hier weer even afwachten totdat HartslagNu een berichtje stuurt dat men ‘inzetbaar’ is. Uiteindelijk moeten er minimaal 15 vrijwilligers zijn aangemeld bij HartslagNu wil de gemeente Gulpen-Wittem de AED met AED kast ter beschikking stellen, zoals dat nu in alle gehuchten van de gemeente heeft plaatsgevonden.

       

Op woensdag 27 september is gestart met de eerste reanimatie cursus in Elkenrade. Op deze avond hadden zich 12 personen aangemeld. Eenieder blijkt op het einde van de cursus in ruime mate te beschikken over vaardigheden welke nodig zijn om iemand te reanimeren. Eenieder heeft het certificaat van de ERC behaald en ontvangen. Nu kunnen de gecertificeerden zich aanmelden bij HartslagNu en krijgen zij vervolgens een melding dat zij inzetbaar zijn.

Op 13 september 2017 heeft een informatie avond plaats gevonden in het prachtige pand van Alkenrode van Hanneke Heintges en Ralph Thomas in Elkenrade. Op deze avond waren 25 personen aanwezig die een duidelijke uitleg over het gehele reanimatie traject hebben gekregen van Marcel Kessels, EHBO en Reanimatie instructeur. Informatie over hoe het hart werkt, kamerfibrilleren, alarmeren, (wel/niet)reanimeren en het bedienen van de AED werd op deze avond middels een dia presentatie met filmpjes  voor de aanwezigen duidelijk gemaakt.

In april 2017 zijn besprekingen gestart met Hanneke Heintges, Jo Havenith en Marcel Kessels namens de gemeente Gulpen-Wittem, om ook in Elkenrade een Reanimatie Oproep Netwerk te starten. Hanneke en Jo hebben de inwoners van Elkenrade benaderd om een GRATIS reanimatiecursus te volgen welke de gemeente beschikbaar stelt. Na de inventarisatie door Jo en Hanneke zijn de 3 personen wederom bij elkaar gekomen en hebben nadere afspraken gemaakt nadat gebleken is dat er voldoende animo is voor een cursus. Indien er minimaal 15 personen aan de cursus hebben deelgenomen en zich als vrijwilliger hebben aangemeld bij http://www.hartslagnu.nl dan kan worden overgegaan tot de aanschaf van een AED en een AED-kast. Aanmelden kan ook via https://www.marcelsport.nl  via het aanmeldingsformulier.

Aanspreekpunt voor het RON Elkenrade:
Jo Havenith                jo.have@hotmail.com
Hanneke Heintges    info@alkenrode.nl

EIJSERHEIDE

De bijscholingen voor de vrijwilligers van Eyserheide heeft plaatsgevonden in Elkenrade bij B&B Alkenrode op 11 en 18 september 2019.

Op zaterdag 1 december 2018 heeft wethouder Marion van der Kleij de beloofde AED officieel in Eijserheide overhandigd aan de contactpersoon voor Eijserheide Huub Huynen. Meer dan 20 vrijwilligers uit Eijserheide zijn aangesloten bij HartslagNu. De kast hangt bij Bed en Breakfast Dalauro, Eijserheide 27.
Alle vrijwilligers ontvangen bij een inzet de code om de kast te openen.

         

Op dinsdag 1 mei 2018 heeft een cursus reanimatie plaatsgevonden voor met name de nieuwe vrijwilligers aanmeldingen uit Eijserheide. Hanneke Heintgens van Alkenrode uit Elkenrode was onze gastvrouw in haar mooie accommodatie. Naast het praktisch oefenen hadden vele cursisten ook nog andere vragen over het RON welke door Marcel zijn beantwoord. Eenieder heeft inmiddels zijn / haar certificaat van de Europese Reanimatie Raad met de handelingen naar bijvoorbeeld HartslagNu ontvangen van de cursusleider Marcel Kessels van Marcel Sport Medisch Advies&Training. Dus nog even afwachten op een kopie naar Marcel als bewijs dat iedereen zich heeft aangemeld bij HartslagNu.

In januari 2018 heeft een afvaardiging uit Eijserheide bij de gemeente verzocht of zij ook in aanmerking konden komen voor een AED. De gemeente heeft hierop Marcel Kessels als contactpersoon namens de gemeente, de opdracht verstrekt contact op te nemen met de initiatief nemers in Eijserheide. Inmiddels is door Marcel een informatie- en aanmeldformulier gezonden naar Eijserheide. De initiatiefnemers zijn nu de minimale 15 vrijwilligers aan het werven.
Op dinsdag 17 april 2018 is om 19.30 uur in Elkenrade bij Alkenrode een informatie avond verzorgd voor de aankomende vrijwilligers uit Eijserheide. Er was een goede opkomst en aan de vrijwilligers welke waren verhinderd is informatie per mail gezonden.
Er  wordt een cursus reanimatie gegeven op dinsdag 1 mei 2018 en op zaterdag 26 mei 2018 in Alkenrode. Na de aanmelding van 15 vrijwilligers bij de landelijke organisatie HartslagNu zal de gemeente een AED en AED-kast ter beschikking stellen.
Wij hopen dat de initiatiefnemers erin slagen minimaal 15 vrijwilligers te werven, maar het ziet er veelbelovend uit.

Aanspreekpunt voor het RON Eijserheide:
Huub Huynen            hjp.huynen@gmail.com

EPEN – EPERHEIDE – TERZIET

Op 16 mei 2019 heeft om 20.00 uur wederom in het Hotel  Inkelshoes de jaarlijkse bijscholing plaats gevonden. De cursus was geheel volgeboekt. Tot onze spijt hebben we zelfs enkele aanmeldingen moeten teleurstellen.

Op maandag 25 februari 2019 heeft in Hotel Eperhof de jaarlijkse bijscholing plaatsgevonden van de reanimatie vrijwilligers met name uit Epen en Eperheide. Op deze avond zijn alle vrijwilligers geslaagd en hebben zij wederom het reanimatie certificaat ontvangen. De geplande cursus voor 26 februari 2019 werd door gebrek aan aanmeldingen geannuleerd.

Op zaterdag 1 december 2018 heeft wethouder Marion van der Kleij officieel de AED in Terziet overhandigd aan de contactpersoon Elian Vanderheijden. Terziet heeft bijna 20 vrijwilligers die aangesloten zijn bij HartslagNu. De AED kast met AED is geplaatst bij Hotel Inkelshoes, die ook altijd als gastheer voor de cursus optreed.  De gastvrouw werd op deze bijeenkomst ook nog in de bloemtjes gezet.
Alle vrijwilligers ontvangen bij een inzet de code om de kast te openen.

    

Op 23 mei 2018 heeft in het Inkelshoes een reanimatiecursus plaatsgevonden welke volledig was volgeboekt.

Op 12 april 2018 heeft in Hotel Inkelshoes een informatie avond plaatsgevonden voor mogelijke nieuwe reanimatie vrijwilligers van Epen-Zuid. Elf deelnemers vroegen aan Marcel Kessels het ‘hemd van het lijf’ en Marcel had een duidelijke presentatie voorbereid. De deelnemers gingen met een tevreden gevoel naar huis nadat een aantal afspraken waren gemaakt:
– alle BHV-ers worden benaderd en verzocht zich z.s.m. aan te melden bij HartslagNu
– een kopie van de aanmelding/inschrijving bij HartslagNu wordt doorgezonden naar info@marcelsport.nl
– er dienen minimaal 15 aanmeldingen van HartslagNu binnen te komen bij info@marcelsport.nl
– op woensdag 23 mei 2018 vindt in het hotel Inkelshoes een reanimatiecursus plaats voor BHV-ers (die dat willen!) en overige belangstellenden uit Epen-Zuid
– aanmelden voor de cursus via het aanmeldingsformulier reanimatie
– na de cursus op 23 mei 2018 kan men definitief beslissen of men zich aansluit bij HartslagNu
– indien je je aansluit bij HartslagNu dan wordt een kopie van HartslagNu met de mededeling ‘U bent nu INZETBAAR’ doorgezonden naar info@marcelsport.nl
– Marcel Kessels coördineert namens de gemeente Gulpen-Wittem alle verdere stappen zoals de aanschaf cq overname van een AED, de aanschaf, plaatsing en uitleg van de AED-kast in overleg met de contactpersoon.

Aanspreekpunt voor het RON Epen-Zuid:
Elian Vanderheijden    info@kleinkullen.com

website Epen K L V ademh IMG_0873 Epen hulp vrijw inzet ambul website IMG_0879 belangstelling Epen IMG_0881

Op 26 februari 2018 heeft bij onze geweldige gastheer/gastvrouw van Wersch van Hotel Eperhof de reanimatiecursus plaatsgevonden. Er waren een beperkt aantal deelnemers uit Epen en veel en nieuwe deelnemers uit andere kerkdorpen. Alle cursisten zijn geslaagd en hebben inmiddels het Europese Reanimatie Certificaat ontvangen.
Op 27 februari 2018 is de geplande cursus niet doorgegaan door gebrek aan inschrijvingen.
Er zijn nog veel vrijwilligers uit Epen die nog niet hebben deelgenomen aan de reanimatie cursus. Zoek een datum en meld je aan via het aanmeldformulier reanimatie.

Op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart 2017 heeft de reanimatie cursus in Hotel Eperhof plaatsgevonden. Alle deelnemers uit Epen en Eperheide hebben hun certificaat van de Europese Reanimatie Raad ontvangen van de cursusleider Marcel Kessels.
Aanmelden voor een reanimatiecursus is altijd mogelijk via
https://www.marcelsport.nl via het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Epen – Eperheide:
Zus Ramakers     zusramakers@online.nl

EUVEREM

AED met kast op het pand Deltia

Op maandag 21 en woensdag 23 januari 2019 hebben de vrijwilligers van Euverem en directe omgeving hun jaarlijkse bijscholing gehad. Gasthof Euverem was de accommodatie die ter beschikking was voor de vrijwilligers.

Op maandag 22 en dinsdag 23 januari 2018 heeft de reanimatie cursus plaatsgevonden voor de vrijwilligers van Euverem. Diverse aanvullingen van vrijwilligers uit andere dorpen. Alle vrijwilligers zijn geslaagd en hebben inmiddels hun Europese reanimatie certificaat ontvangen.

In november 2016 is de buurtvereniging gestart met de werving van reanimatie vrijwilligers in Euverem. Na overleg met Marcel Kessels van Marcel Sport Medisch Advies&Training waren zeer snel ruim 40 nieuwe reanimatie vrijwilligers aangemeld. De vrijwilligers zijn bijna allemaal opgeleid en nu er voldoende aanmeldingen zijn bij HartslagNu, is er in Euverem, in de gemeente Gulpen-Wittem, ook een AED opgehangen.

De cursus voor deze vrijwilligers heeft op 11 en 23 januari 2017 in Gasthof Euverem plaatsgevonden.

Aanspreekpunt voor het RON Euverem is:
Bianca Korsten     info@salonbianca.nl

GULPEN

Op 28 augustus 2019 hebben de vrijwilligers van de bewonersflat Cour de Galoupe intern een reanimatie cursus gehad van Marcel Kessels. Onlangs was een nieuwe AED door de directie van de woningstichting in de flat opgehangen. Tijdens de cursus ontvingen de vrijwilligers uitleg over deze AED.

Op zaterdag 13 april 2019 heeft een select gezelschap van 5 deelnemers bij Grandcafé Neubourg de reanimatiecursus met goed gevolg afgelegd en zijn zij gecertificeerd met het Europese Reanimatie Certificaat.

Op woensdag 20 februari 2019 heeft bij Grandcafé Neubourg de bijscholing voor de reanimatie plaatsgevonden. De trainingsruimte werd wederom volledig gebruikt en de cursisten hebben allemaal hun certificaat ontvangen.

Op woensdag 21 februari 2018 en 14 april 2018 heeft in Grandcafé Neubourg de reanimatiecursus voor de vrijwilligers van Gulpen plaatsgevonden. Ook hier weer diverse groepen die allemaal hun certificaat hebben behaald en inmiddels uitgereikt gekregen. Proficiat allemaal!

Op 4 mei 2017 om 11.18 uur is het Reanimatie Netwerk Gulpen opgeroepen bij de Gulperbergweg bij Aurora. Een vakantie gast had een hartstilstand. Door snel ingrijpen van ambulance en politie, zijn de reanimatie vrijwilligers uit Gulpen niet ingezet. Toen de vrijwilligers ter plaatse kwamen werden zij bedankt voor hun komst door ambulance en politie personeel. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.

Op woensdag 8 maart 2017 heeft de reanimatie cursus plaatsvinden bij Grandcafé Neubourg Markstraat 1 in Gulpen. Een fotograaf heeft namens de gemeente de gehele avond foto’s gemaakt voor de gemeente krant welke in mei huis aan huis wordt bezorgd. De certificaten van de Europese Reanimatie Raad zijn inmiddels uitgereikt.

Info en aanmelden via http://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Brouwerij de Gulpener heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de reeds aanwezige AED in de Zwarte Ruiter volledig openbaar (24/7) te maken. De gemeente heeft na overleg met Marcel Kessels van Marcel Sport Medisch Advies&Training,  het verzoek gehonoreerd en de AED kast is inmiddels geplaatst aan de Rijksweg bij de ingang van het Brouwlokaal van de Gulpener.

Op donderdagmorgen 10 maart 2016 om 11.33 uur zijn een aantal vrijwilligers opgeroepen voor een reanimatie in zwembad Mosaqua. Een 78 jarige man was niet goed geworden in het zwembad en is even onder water verdwenen. Zeer snel en adequaat ingrijpen van het zwembadpersoneel met AED en zuurstof, heeft geleid dat het slachtoffer met ademhaling en hartslag door de ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht vervoerd kon worden.

Op woensdag 9 maart 2016 heeft bij grandcafé Neubourg de reanimatie cursus met 9 deelnemers plaatsgevonden. Tijdens de cursus kreeg instructeur Marcel Kessels een reanimatie oproep voor Wijlré. Na afloop van de cursus is hij pas kunnen gaan informeren. Zie ook onder Wijlré. Alle cursisten hebben inmiddels hun certificaat ontvangen.
Een tweede cursus in Gulpen was gepland op zaterdag 11 juni 2016 in Grandcafé Neubourg waarbij alle aanwezige vrijwilligers zijn gecertificeerd.
Aanmelden kan reeds plaatsvinden voor 2017.

Op 2 november 2015 heeft een reanimatie inzet plaatsgevonden in een praktijk. Het slachtoffer was in de wachtkamer in elkaar gezakt. Zeer snel ingrijpen van de eigenaren en de assistenten, welke jaarlijks een reanimatie bijscholing bijwonen en een eigen AED bezitten, hebben geleid dat het slachtoffer met ademhaling en hartslag naar het ziekenhuis is gebracht.
Ook bij deze inzet was het zeer snel duidelijk dat het slachtoffer aan het ‘gaspen’ was en reanimatie onmiddellijk gestart moest worden.

HEIJENRATH

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft in Hotel Kreutzer de jaarlijkse bijscholing plaatsgevonden. In totaal 18 cursisten op deze dag hebben inmiddels hun ERC certificaat ontvengen.

Op dinsdag 6 maart 2018 zijn er verschillende vrijwilligers met name uit Heijenrath wederom bijgeschoold. De geplande cursusdag van maandag 5 maart 2018 was geannuleerd door slechts 2 inschrijvingen.
De cursisten hebben inmiddels allemaal hun certificaat ontvangen en enkele vrijwilligers hebben onmiddellijk de datum van de cursus aangepast bij HartslagNu en de bevestiging hiervan aan de cursusleider Marcel Kessels doorgestuurd.
Enkele vrijwilligers dienen de cursus nog te volgen, want anders verloopt het certificaat.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier reanimatie waar ook de data en plaatsen staan vermeld.

Op maandag 10 april en dinsdag 11 april 2017 heeft de reanimatiecursus in Heijenrath plaatsgevonden bij Hotel Kreutzer om 19.00 uur. Voor de maandag hadden zich 13 cursisten ingeschreven. Voor de dinsdag was er speciaal een samenwerkingsverband met Roda JC aangegaan. Cursisten die slagen en zich bij HartslagNu.nl als vrijwilliger inschrijven, ontvingen een GRATIS entreebewijs voor Roda JC- Willem2 op zondagmiddag 7 mei 2017, de laatste thuiswedstrijd van Roda. De wedstrijd is met 1-0 gewonnen door Roda JC. Er waren meer dan 125 nieuwe reanimatie vrijwilligers bij de wedstrijd. Dus een geslaagde combinatie actie van HARTVEILIG met Roda JC.
Alle cursisten hebben inmiddels hun Europese Reanimatie Certificaat ontvangen.

Aanmelden voor reanimatiecursussen kan altijd  via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier.

In een landelijk onderzoek in 2015 met betrekking tot de dichtheid van het Reanimatie Oproep     de limburger 2dec 2015 Beutenaken
Netwerk is Heijenrath op een 3e plaats geëindigd met een dekkingspercentage van 11%.
De Limburger maakte hiervan melding in de editie van 2 december 2015.

Waar een klein dorp GROOT in kan zijn.

Op 28 september 2015 is het reanimatie netwerk in Heijenrath opgeroepen in een hotel
in Heijenrath. Het slachtoffer met de spierziekte ALS als extra probleem, heeft zich verslikt tijdens het eten en is uiteindelijk gestikt. De AED werd aangesloten, maar reageerde niet
met een schok omdat er nog circulatie was. De ambulance heeft het slachtoffer met circulatie naar het ziekenhuis gebracht waar het slachtoffer uiteindelijk is overleden.
Bij de nazorg door Hartveilig is vastgesteld dat de inzet door de vrijwilligers optimaal is geweest.

Aanspreekpunt voor het RON Heijenrath is:
Madeleine van Summeren   madeleindingen@hotmail.com

INGBER

Op 28 en 30 oktober 2019 heeft in de kantine van RKIVV wederom de jaarlijkse herhaling plaatsgevonden. Alle deelnemers zijn geslaagd.

Op 29 en 31 oktober 2018 heeft in de kantine van RKIVV wederom de jaarlijkse herhalingsles plaatsgevonden voor de reanimatie vrijwilligers uit Ingber en directe omgeving. In totaal 21 cursisten op deze 2 dagen hebben hun certificaat behaald dan wel verlengd.

2014-03-15 AED Ingber Kapel website

Op vrijdagmorgen 6 april 2018 rond 00.30 uur werden de vrijwilligers uit Ingber opgeroepen voor een reanimatie inzet in de Hut. Ambulance en politie waren ook zeer snel ter plekke en de daadwerkelijke inzet van onze vrijwilligers uit Ingber was niet direct meer nodig. Op zaterdag 7 april 2018 heeft nog een korte bijeenkomst plaatsgevonden bij de AED met de personen die ter plekke waren en die nog nadere informatie over het RON wensten.

Woensdag 1 november 2017 om 19.00 uur heeft in de kantine van RKIVV de jaarlijkse reanimatie cursus plaatsgevonden.
De certificaten van de ERC zijn inmiddels uitgereikt.
Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Ingber is:
Mariëlle Lipsch        w.lipsch@planet.nl

MECHELEN

Mechelen brw dag website IMG_2660

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari 2019 waren 2 cursussen gepland voor de vrijwilligers van Mechelen. Door een gebrek aan inschrijvingen zijn beide cursusdagen niet doorgegaan bij Café de Paardestal. Ook John Meentz vindt dit minder leuk omdat hij al die tijd de accommodatie vrij had gehouden voor de reanimatiecursus. De bezetting van reanimatie vrijwilligers wordt erg dun in Mechelen hetgeen voor de bediening van de AED’s problematisch wordt. Hopenlijk melden zich nieuwe vrijwilligers en een contactpersoon nog aan.

Op maandag 29 januari 2018 was een reanimatie cursus gepland voor de vrijwilligers van Mechelen. Helaas door een gebrek aan inschrijvingen is de cursus geannuleerd. De vrijwilligers kunnen zich op andere vastgestelde cursusdagen alsnog aanmelden.

Op maandag 13 februari 2017 heeft in Mechelen bij Café de Paardestal, de reanimatie cursus plaats. Alle deelnemers hebben inmiddels het Europees Reanimatie Certificaat ontvangen.

Op maandag 22 februari 2016 heeft de reanimatie cursus bij de Paardestal van John Meentz plaatsgevonden met 12 deelnemers. Alle deelnemers hebben hun certificaat ontvangen.

Info en aanmelden via info@marcelsport.nl  of
https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Mechelen is:
????

NIJSWILLER

Op woensdag 28 augustus 2019 heeft in de Wilder Tref in Wahlwiller de herhalings reanimatie plaatsgevonden voor met name de vrijwilligers uit Nijswiller. De cursus was volledig volgeboekt en de cursisten zijn wederom geslaagd.

Op maandag 20 augustus 2018 heeft bij gastheer de Wilder Tref de reanimatie cursus plaatsgevonden voor de reanimatie vrijwilligers van Nijswiller. Doordat de kantine van de voetbalvereniging Nijswiller (voorlopig) niet meer beschikbaar is, waren de buren van Nijswiller bereid hun accommodatie ter beschikking te stellen. Alle cursisten zijn geslaagd en gaan hun cursus datum aanpassen bij HartslagNu.

Op maandag 11 september 2017 heeft in de kantine van SV Nijswiller de jaarlijkse reanimatie cursus plaatsgevonden. De cursus was geheel volgeboekt en alle deelnemers hebben inmiddels hun certificaat van de ERC ontvangen.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Ook dit jaar heeft SV Nijswiller haar clubaccommodatie belangeloos beschikbaar gesteld voor haar inwoners.

Enkele dagen na de cursus in 2016 zijn de reanimatie vrijwilligers opgeroepen voor een inzet in Nijswiller. De inwoner van Nijswiller heeft het helaas niet gered.
Aanspreekpunt voor het RON Nijswiller is:
Lydia Jongkamp-Vitor       m.g.mjongkamp@home.nl

PARTIJ

Op 30 januari 2019 heeft in de herberg de Remise in Partij de bijscholing reanimatie plaatsgevonden. De cursus was volledig volgeboekt en alle deelnemers hebben hun certificaat wederom ontvangen. Tevens werd het verzoek gedaan om de bestaande AED aan de Oude Baan over te plaatsen naar de Remise.
Op 1 maart 2019 is de AED van de Oude Baan naar de Remise overgeplaatst. Alle vrijwilligers van Partij hebben hierover een mail ontvangen.

Op 24 januari 2018 waren we wederom te gast bij eetcafé de Remise in Partij voor de jaarlijkse reanimatie cursus. Wederom deze dag een volle bak en alle vrijwilligers hebben hun certificaat inmiddels mogen ontvangen.

Op 8 februari 2017 heeft de reanimatie cursus in Partij plaatsgevonden in de Remise. Alle deelnemers hebben inmiddels het Europese Reanimatie Certificaat ontvangen van de cursusleider Marcel Kessels. Enkele deelnemers dienen zich nog aan te melden bij HartslagNu, zodat zij wederom in het systeem zijn opgenomen voor een reanimatie oproep.

Begin januari 2016 hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld voor het reanimatie netwerk met name in Partij Oost. In Partij was al één AED geplaatst aan de Oude Heirbaan. Het College en de gemeenteraad hebben onlangs hun fiat gegeven aan een tweede AED met kast in Partij Oost. Er zijn nu voldoende reanimatie vrijwilligers  aangemeld bij HartslagNu.nl om ook de 2e AED te kunnen bedienen.
De tweede AED is opgehangen in de van Cosselaerstraat 22. Alle reanimatie vrijwilligers hebben hierover bericht ontvangen.

Aanspreekpunt voor het RON Partij is:

Pierre Mobers      pmobers@gmail.com
Maria Mobers      maria@heentoetoe.nl

REYMERSTOK

Op maandag 4 november 2019 heeft in A gen Ing de jaarlijkse herhaling plaatsgevonden voor de vrijwilligers van Reymerstok. De cursus was al vroeg volgeboekt en alle cursisten zijn geslaagd.

Op 22 oktober 2018 heeft in A gen Ing de jaarlijkse bijscholing reanimatie plaatsgevonden. Alle 15 kandidaten hebben deze dag hun certificaat kunnen verlengen. De kandidaten gaan nu nog de cursusdatum bij HartslagNu aanpassen en de cursusleider een kopie van de melding bij HartslagNu zenden.

Op dinsdag 24 oktober 2017 heeft in A gen Ing de jaarlijkse reanimatiecursus plaatsgevonden. De deelnemers zijn allemaal geslaagd en zullen binnenkort hun certificaat ontvangen. Gegevens kunnen wel aan aangepast worden bij www.hartslagnu.nl

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier.

Aanspreekpunt voor het RON Reymerstok is:
mevrouw Lemlijn-Ploumen       lemlijn@hetnet.nl
de heer H. Slenter                       haykevanpaulus@hotmail.com

SCHWEIBERG

Op 7 en 9 januari 2019 heeft in Hotel Eperhof de jaarlijkse bijscholing plaatsgevonden voor de vrijwilligers van Schweiberg en direct omgeving. Alle vrijwilligers zijn weer gecertificeerd en dienen de cursusdatum bij hartslagNu aan te passen. De cursusleider Marcel Kessels ontvangt hiervan een kopie.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft op 8 en 9 januari 2018 in Hotel Eperhof de reanimatie cursus weer plaatsgevonden. Alle deelnemers zijn geslaagd en hebben hun ERC certificaat ontvangen. Nu nog aanmelden bij www.hartslagnu.nl

Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een bericht van HartslagNu dat de cursusdatum is  aangepast en deze mail wordt dan weer naar de Reanimatie Instructeur Marcel Kessels verzonden.

Op 9 en 10 januari 2017 heeft de reanimatie cursus plaatsgevonden voor de vrijwilligers met name uit Schweiberg. Alle deelnemers hebben hun ERC certificaat van de cursus leider Marcel Kessels inmiddels ontvangen. Enkele geslaagde cursisten moeten dit nog melden via www.hartslagnu.nl en ontvangen hiervan een bevestiging.

Op maandag 18 en dinsdag 19 januari 2016 heeft de herhaling cursus voor de inwoners van Schweiberg plaatsgevonden. Diverse vrijwilligers  komen op een later tijdstip. Een 10-tal nieuwe vrijwilligers uit Partij droegen zorg dat de cursus ook op dinsdag volgeboekt was.

samenwerking vrijw - ambul website IMG_1019   Lifeband Zoll Ambul website IMG_1023  Eperheide presentaite massages website IMG_1013

In Schweiberg hebben zich in totaal 63 deelnemers voor het reanimatie netwerk opgegeven. Verscheidene personen  hebben hun reanimatie opleiding behaald bij hun BHV of EHBO opleiding op hun werk. Tweeëndertig personen hebben de opleiding in januari 2015 via HARTVEILIG bij Marcel Kessels gevolgd.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Schweiberg:
Karin Rompen       karinrompen@gmail.com
Mevr. van Wersch  w.van.wersch@planet.nl

SLENAKEN – SCHILBERG

Op maandag 25 en dinsdag 26 november 2019 vond in de harmoniezaal Berg en Dal nog twee herhalings cursussen reanimatie plaats. De cursus was niet geheel volgeboekt. Alle deelnemers hebben hun certificaat ontvangen.

Op 27 augustus 2019 heeft een herhalingsles plaatsgevonden voor de vrijwilligers van Beutenaken, Schilberg, Hoogcruts en Slenaken. Alle cursisten hebben hun certificaat verlenging ontvangen.

Op 10 en 11 december 2018 waren we te gast in Gasterij Berg en Dal. In totaal 22 vrijwilligers hebben deze 2 dagen hun reanimatie certificaat behaald dan wel verlengd.
De vrijwilligers moeten hun cursus datum aanpassen bij HartslagNu en een kopie zenden aan de cursusleider Marcel Kessels.

Op maandag 11 of dinsdag 12 december 2017 hebben enkele vrijwilligers die dit jaar nog geen cursus hebben gehad, zich alsnog aangemeld, wederom bij de Awwe Kooijestal in Hoogcruts.

Op maandag 28 augustus 2017 heeft de reanimatiecursus plaatsgevonden bij de Awwe Kooijestal om 19.00 uur. De cursus was geheel volgeboekt en alle deelnemers hebben inmiddels hun Europees Reanimatie Certificaat ontvangen.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Op 16 april 2017 rond 11.30 uur  tijdens de Amstel Gold Race is een recreatieve wielrenner in Slenaken niet goed geworden en is gereanimeerd door een aantal vrijwilligers uit Slenaken en een arts die bij het wielrengroepje aanwezig was. Door het zeer snelle reageren van deze vrijwilligers uit Slenaken ging het slachtoffer na 1 schok van de AED zelf weer ademen en is de reanimatie gelukt. Door het snelle reageren is de AED kast helaas onherstelbaar vernield en is er inmiddels een nieuwe ronde kast geplaatst door HARTVEILIG.

Het bestuur van stichting Reanimatie Netwerk Slenaken bestaat uit:
Henk van Empel   henk.van.empel@home.nl
Piet Doveren          pietdoveren@ziggo.nl
Will Geraedts        1geraedts@wxs.nl
Guil Lemmerlijn   g.lemmerlijn@kpnmail.nl

STOKHEM

stokhem 1                                     stokhem 2

Op vrijdag 15 november 2019 heeft ook nog een bijscholing plaatsgevonden in de gymzaal van de basisschool in Wijlré. De cursus met enkele nieuwe vrijwilligers uit Etenaken was volgeboekt. De nieuwe certificaten zijn verstuurd.

Op dinsdag 8 oktober 2019 heeft in Stokhem de jaarlijkse reanimatie plaatsgevonden. Alle aanwezigen zijn geslaagd.

Zaterdag 16 september  2017 stond er al vroeg om 09.30 uur in het buurthuis de Vrakel een groep vrijwilligers klaar om de reanimatie bij te scholen. Twee nieuwe cursisten uit Wijlré hebben ook het Europese Reanimatie Certificaat inmiddels ontvangen.

Op woensdag 20 september 2017 om 19.00 uur vindt in het buurthuis de Vrakel de jaarlijkse reanimatie cursus plaats. U kunt nog inschrijven voor deze datum.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Op zaterdag 19 september 2015 heeft op de Doode Man een wielrenner een circulatiestilstand gehad. De melder kon geen huisnummer aangeven op de Doode Man en dan werkt het systeem van HartslagNu niet.
Derhalve zijn er geen reanimatie vrijwilligers opgeroepen uit Stokhem terwijl de AED ongeveer 150 meter van het slachtoffer was verwijderd en er een actief RON in Stokhem functioneert. Afgesproken is indien wederom op de Doode Man iets dergelijks gebeurt, er bij de melding een huisnummer genoemd wordt. Verder is geen informatie bekend geworden.

Aanspreekpunt voor het RON Stokhem is:
Patrick Vluggen.          pvluggen@home.nl

TRINTELEN

Op dinsdag 21 mei 2019 heeft in de Zorgboerderij in Trintelen de jaarlijkse reanimatieles plaatsgevonden. Alle cursisten \zijn geslaagd en zullen zo spoedig mogelijk de datum van cursus wederom bij HartslagNu aanpassen en een kopie van HartslagNu naar de cursusleider Marcel Kessels sturen.

Op woensdag 30 mei 2018 vindt de jaarlijkse reanimatie cursus plaats voor met name de vrijwilligers van Trintelen, wederom in de Zorgboerderij. We starten om 19.00 uur. Deelnemen kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier.

Het buurtschap Trintelen beschikt over 30 reanimatie vrijwilligers. De Zorgboerderij is de locatie waar de vrijwilligers worden geschoold.
De datum van de scholing op 01 juni 2016 was volgeboekt.
De datum voor 2017 was woensdag 7 juni en volgeboekt.
Info en aanmelden via
https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Het aanspreekpunt voor het RON Trintelen is

Jef Huijnen  jefhuijnen@kpnmail.nl

WAHLWILLER

groep Wahlwiller website IMG_2511

Op zaterdag 30 november en dinsdag 3 december 2019 heeft in Wahlwiller in de Wilder Tref de jaarlijkse reanimatie bijscholing plaatsgevonden. Er waren voor de zaterdag nog enkele plaatsen beschikbaar. Dinsdag 3 december 2019 was volgeboekt. Alle deelnemers hebben inmiddels hun certificaat ontvangen.

Op zaterdag 1 en dinsdag 4 december 2018 heeft wederom de jaarlijkse herhaling plaatsgevonden voor met name de vrijwilligers uit Wahlwiller. Het aantal vrijwilligers dreigt onder het vereiste minimum aantal te komen. Er zijn door Marcel Kessels de reanimatie instructeur, wederom een aantal aanmeldingsformulieren verstrekt.
Begin januari 2019 zal het bestuur onder leiding van Fred Baenen, Ton Strik en Maurice Horbag trachten het vrijwilligers aantal op te krikken.

Op dinsdag 5 december 2017 en op zaterdagmorgen  9 december 2017 heeft in de Wilder Tref de jaarlijkse reanimatiecursus plaatsgevonden. De deelnemers zijn weer allemaal gecertificeerd.

Info en aanmelden via
https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier.

De deelnemers hebben aangegeven het zeer leerzaam en noodzakelijk is om minimaal 1x per jaar te herhalen.

Aanspreekpunt voor het RON Wahlwiller is:
Maurice Horbag    horbag123@ziggo.nl
Roy  Göbbels          r.gobbels@ziggo.nl
Marco Severens     marco.severens@home.nl

WIJLRE

Op vrijdag 15 november 2019 heeft voor de vrijwilligers van Wijlré, Etenaken en Stokhem de reanimatie cursus plaatsgevonden. De gymzaal werd door de directie van de basisschool beschikbaar gesteld en de cursus was volgeboekt. Alle deelnemers hebben hun certificaat ontvangen.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft de Brand’s bierbrouwerij hun AED’s vernieuwd.  De AED die in de buitenkast hangt aan de Brouwerijstraat is nu een Zoll AED Plus.

Op 16 november 2018 heeft op Basisschool de Tienbunder in de gymnastiekzaal een reanimatiecursus plaatsgevonden met nieuwe vrijwilligers uit Etenaken en Wijlré. Eenieder vond het een leerzame cursus en allen zijn geslaagd.

Op woensdag 20 september 2017 en zaterdagmorgen 23 september 2017 heeft in het buurthuis de Vrakel in Stokhem de jaarlijkse reanimatie cursus plaatsgevonden. Alle cursisten zijn weer gecertificeerd.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Op 25 oktober 2016 is de AED kast met AED van het oude Rabo bank gebouw verplaatst naar de basisschool op de Tienbunder. Hierdoor is er een betere dekking ook in het gebied Wijlré noord. Ook de directie van bs de Tienbunder is zeer enthousiast over de plaatsing bij hun school.

img_0089 img_0088

Vrijwilligers uit Wijlré volgen de reanimatiecursus in Stokhem. Nieuwe kandidaten uit Wijlré zijn nog steeds welkom.

Op 9 maart 2016 om 19.58 uur kwam bij verschillende reanimatie vrijwilligers een oproep binnen om te reanimeren in Wijlré. Verschillende vrijwilligers uit Wijlré en Stokhem alsmede de politie, hebben geholpen met de AED inzet en gezorgd dat het s.o. met hartslag naar het ziekenhuis is overgebracht. Het slachtoffer is helaas de volgende dag overleden.

Begin januari 2016 heeft een inzet plaatsgevonden bij bewegingsstudio Vitaal aan de Industrieweg. Een achttal vrijwilligers waren na de oproep ter plaatse om eventuele hulp te bieden. De eigen AED van Vitaal en de AED van de Brand’s brouwerij hoefde gelukkig niet ingezet te worden bij het slachtoffer. Het slachtoffer is ter controle toch even meegenomen naar het ziekenhuis.

Bierbrouwerij Brand in Wijlré heeft in mei 2015 hun AED aan het Reanimatie Oproep Netwerk in Wijlré beschikbaar gesteld. De gemeente heeft zorggedragen voor een kast om de AED en inmiddels hangt de AED vlak naast de ingang bij de brouwerij in Wijlré. Middels een oproep via HartslagNu kunnen de aangemelde vrijwilligers de AED  kast ontgrendelen en kan de AED worden ingezet in Wijlré.