Nieuws Gulpen-Wittem

De reanimatielessen WAREN van 1 maart 2020 tot tot half juni 2021  geannuleerd in verband met de Corona crisis.
De overheid biedt vanaf half juni 2021 wederom de mogelijkheid om veilig een cursus te volgen, wel onder voorwaarden. Onder ‘aanmeldingsformulier reanimatie’ staan de data en accommodaties waarop u weer kunt inschrijven. Maximaal 6 deelnemers per cursus en 2 cursussen op één avond. Soms worden de 2 cursussen op één avond ineengeschoven bij onvoldoende inschrijvingen.
U heeft de keuze uit alle data, dus ook de data in de gemeente Vaals.

BEUTENAKEN

de bijscholing voor de vrijwilligers van Beutenaken en Slenaken vindt plaats in de harmonie zaal Berg en Dal .

Info en aanmelden kon via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier reanimatie

beutenakenIn een landelijk onderzoek in 2015 met betrekking tot de dichtheid van het Reanimatie
Oproep Netwerk is Beutenaken op een 2e plaats geëindigd met een
dekkingspercentage van 15%. In heel Limburg is het gemiddelde percentage 1%.
Hier steekt Beutenaken met haar vrijwilligers dus ruim boven uit.
Hierbij een foto met betrekking tot de landelijke dekkingspercentages.
Zo te zien doen wij het nog niet zo slecht in Limburg, kijk ook maar eens bij Heijenrath.

Eind 2013 en begin 2014 hebben vele inwoners van Beutenaken de reanimatie opleiding gevolgd. Het aantal aanmeldingen bij HartslagNu.nl voldeed aan de richtlijnen van de gemeente en zodoende werd er een AED en AED kast door de gemeente beschikbaar gesteld. Door inzet van de heer Beniers is een ‘eigen’ AED kast geproduceerd in zijn spaarzame vrije uurtjes en vervolgens geplaatst in Beutenaken.

website aanmaak AED kast 20150508_162234   website kast geplaatst 20150508_161717   website groepsfoto Beutenaken AED kast

Aanspreekpunt voor het RON Beutenaken :
Sabine Bartelt     sabine@bartelt.nl
Kathlyn Fischer  fischer577@gmail.com

EIJS

Onder leiding van Bart Köster vinden de reanimatie bijscholingen plaats voor de vrijwilligers van Eys.
Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier reanimatie

aanspreekpunt voor het RON Eys is:
Bart Kösters           bartkosters@hotmail.com
Tom van Loo          t.vanloo@ziggo.nl

ELKENRADE

In Elkenrade vinden de reanimatie scholingen plaats bij B&B Alkenrode.

Op zaterdag 18 november 2017 heeft door wethouder Laheij de officiële overdracht plaatsgevonden van de AED aan de vrijwilligers van het Reanimatie Netwerk Elkenrade. Elkenrade was de laatste ‘witte’ vlek in de gemeente Gulpen-Wittem waar nog geen reanimatie netwerk was en nog geen AED hing. De dekking voor het reanimatie netwerk in onze gemeente is nu bijna 100%.

Op woensdag 4 oktober 2017 om 19.00 uur liep Alkenrode vol en Elkenrade leeg. Niet minder dan 18 personen wilden de reanimatie cursus bijwonen. Uiteindelijk moeten er minimaal 15 vrijwilligers zijn aangemeld bij HartslagNu wil de gemeente Gulpen-Wittem de AED met AED kast ter beschikking stellen, zoals dat nu in alle gehuchten van de gemeente heeft plaatsgevonden.

       

Op 13 september 2017 heeft een informatie avond plaats gevonden in het prachtige pand van Alkenrode van Hanneke Heintges en Ralph Thomas in Elkenrade. Op deze avond waren 25 personen aanwezig die een duidelijke uitleg over het gehele reanimatie traject hebben gekregen van Marcel Kessels, EHBO en Reanimatie instructeur. Informatie over hoe het hart werkt, kamerfibrilleren, alarmeren, (wel/niet)reanimeren en het bedienen van de AED werd op deze avond middels een dia presentatie met filmpjes  voor de aanwezigen duidelijk gemaakt.

Aanmelden kan ook via https://www.marcelsport.nl  via het aanmeldingsformulier.

Aanspreekpunt voor het RON Elkenrade:
Jo Havenith                jo.have@hotmail.com
Hanneke Heintges    info@alkenrode.nl

EIJSERHEIDE

De bijscholingen voor de vrijwilligers van Eyserheide vinden plaats in Elkenrade bij B&B Alkenrode.

Op zaterdag 1 december 2018 heeft wethouder Marion van der Kleij de beloofde AED officieel in Eijserheide overhandigd aan de contactpersoon voor Eijserheide Huub Huynen. Meer dan 20 vrijwilligers uit Eijserheide zijn aangesloten bij HartslagNu. De kast hangt bij Bed en Breakfast Dalauro, Eijserheide 27.
Alle vrijwilligers ontvangen bij een inzet de code om de kast te openen.

         

In januari 2018 heeft een afvaardiging uit Eijserheide bij de gemeente verzocht of zij ook in aanmerking konden komen voor een AED. De gemeente heeft hierop Marcel Kessels als contactpersoon namens de gemeente, de opdracht verstrekt contact op te nemen met de initiatief nemers in Eijserheide. Vrij snel hierna is door Marcel een informatie- en aanmeldformulier gezonden naar Eijserheide. De initiatiefnemers hebben nu de minimale 15 vrijwilligers.
Aanspreekpunt voor het RON Eijserheide:
Huub Huynen            hjp.huynen@gmail.com

EPEN – EPERHEIDE – TERZIET

Ook in 2023 en 2024 hebben wederom in het Hotel  Inkelshoes de jaarlijkse bijscholingen plaats gevonden. De cursus waren geheel volgeboekt. Tot onze spijt hebben we zelfs enkele aanmeldingen moeten teleurstellen.

Op zaterdag 1 december 2018 heeft wethouder Marion van der Kleij officieel de AED in Terziet overhandigd aan de contactpersoon Elian Vanderheijden. Terziet heeft bijna 20 vrijwilligers die aangesloten zijn bij HartslagNu. De AED kast met AED is geplaatst bij Hotel Inkelshoes, die ook altijd als gastheer voor de cursus optreed.  De gastvrouw werd op deze bijeenkomst ook nog in de bloemtjes gezet.
Alle vrijwilligers ontvangen bij een inzet de code om de kast te openen.

    

Marcel Kessels coördineert namens de gemeente Gulpen-Wittem alle stappen zoals de aanschaf cq overname van een AED, de aanschaf, plaatsing en uitleg van de AED-kast in overleg met de contactpersoon.

Aanspreekpunt voor het RON Epen-Zuid:
Elian Vanderheijden    info@kleinkullen.com

website Epen K L V ademh IMG_0873 Epen hulp vrijw inzet ambul website IMG_0879 belangstelling Epen IMG_0881

Aanmelden voor een reanimatiecursus is altijd mogelijk via
https://www.marcelsport.nl via het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Epen – Eperheide:
??

EUVEREM

AED met kast op het pand Deltia

In 2023 en 2024 hebben de vrijwilligers van Euverem en directe omgeving hun jaarlijkse bijscholing gehad. De accommodatie van het vakantiepark in Euverem staat ter beschikking voor de vrijwilligers.

In november 2016 is de buurtvereniging gestart met de werving van reanimatie vrijwilligers in Euverem. Na overleg met Marcel Kessels van Marcel Sport Medisch Advies&Training waren zeer snel ruim 40 nieuwe reanimatie vrijwilligers aangemeld. De vrijwilligers zijn afgelopen jaren allemaal opgeleid en nu er voldoende aanmeldingen zijn bij HartslagNu, is er in Euverem, in de gemeente Gulpen-Wittem, ook een AED opgehangen.

Aanspreekpunt voor het RON Euverem is:
Jan Colen     jan.colen43@gmail.com

GULPEN

In 2022 hebben de vrijwilligers van de bewonersflat Cour de Galoupe intern een reanimatie cursus gehad van Marcel Kessels. Onlangs was een nieuwe AED door de directie van de woningstichting in de flat opgehangen. Tijdens de cursus ontvingen de vrijwilligers uitleg over deze AED.

Op woensdag 08 mei 2024 heeft in Grandcafé Neubourg de reanimatiecursus voor de fietsploeg van Gulpen plaatsgevonden. Ook hier weer alle deelnemers die hun certificaat hebben behaald en inmiddels uitgereikt gekregen. Proficiat allemaal!

Info en aanmelden via http://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Brouwerij de Gulpener heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de reeds aanwezige AED in de Zwarte Ruiter volledig openbaar (24/7) te maken. De gemeente heeft na overleg met Marcel Kessels van Marcel Sport Medisch Advies&Training,  het verzoek gehonoreerd en de AED kast is inmiddels geplaatst aan de Rijksweg bij de ingang van het Brouwlokaal van de Gulpener.

HEIJENRATH

In 2023 en 2024 heeft de jaarlijkse bijscholing plaatsgevonden. Het aantal cursisten in Heijenrath is drastisch teruggelopen o.a. door de corona crisis

Aanmelden kan via het aanmeldformulier reanimatie waar ook de data en plaatsen staan vermeld.

Aanmelden voor reanimatiecursussen moet altijd  via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier.

In een landelijk onderzoek in 2015 met betrekking tot de dichtheid van het Reanimatie Oproep     de limburger 2dec 2015 Beutenaken
Netwerk is Heijenrath op een 3e plaats geëindigd met een dekkingspercentage van 11%.
De Limburger maakte hiervan melding in de editie van 2 december 2015.

Waar een klein dorp GROOT in kan zijn.

Aanspreekpunt voor het RON Heijenrath is:
?? We zoeken hier een contactpersoon ??

INGBER

In 2023 en 2024 heeft in de kantine van RKIVV wederom de jaarlijkse herhaling plaatsgevonden. Alle deelnemers zijn geslaagd.

2014-03-15 AED Ingber Kapel website

De certificaten van de ERC zijn inmiddels uitgereikt.
Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Ingber is:
Mariëlle Lipsch        w.lipsch@planet.nl

MECHELEN

Mechelen brw dag website IMG_2660

In 2023 en 2024 waren 2 cursussen gepland voor de vrijwilligers van Mechelen.

Info en aanmelden via info@marcelsport.nl  of
https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Mechelen is:
???? We zoeken een contactpersoon voor Mechelen???

NIJSWILLER

In 2023 en 2024 heeft in de Wilder Tref in Wahlwiller de herhalings reanimatie plaatsgevonden voor met name de vrijwilligers uit Nijswiller. De cursus was volledig volgeboekt en de cursisten zijn wederom geslaagd.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Nijswiller is:
Lydia Jongkamp-Vitor       m.g.mjongkamp@home.nl

PARTIJ

In 2023 heeft in de herberg de Remise in Partij de bijscholing reanimatie plaatsgevonden. De cursus was volledig volgeboekt en alle deelnemers hebben hun certificaat wederom ontvangen. Tevens werd het verzoek gedaan om de bestaande AED aan de Oude Baan over te plaatsen naar de Remise.
Op 1 maart 2019 is de AED van de Oude Baan naar de Remise overgeplaatst. Alle vrijwilligers van Partij hebben hierover een mail ontvangen.

De nieuwe eigenaar van eetcafé de Remise in Partij heeft helaas niet meer gereageerd op meerdere verzoeken om de accommodatie ter beschikking te stellen voor de jaarlijkse reanimatie cursus.

Begin januari 2016 hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld voor het reanimatie netwerk met name in Partij Oost. In Partij was al één AED geplaatst aan de Oude Heirbaan. Het College en de gemeenteraad hebben onlangs hun fiat gegeven aan een tweede AED met kast in Partij Oost. Er zijn nu voldoende reanimatie vrijwilligers  aangemeld bij HartslagNu.nl om ook de 2e AED te kunnen bedienen.
De tweede AED is opgehangen in de van Cosselaerstraat 22. Alle reanimatie vrijwilligers hebben hierover bericht ontvangen.

Aanspreekpunt voor het RON Partij is:
Maria Mobers      maria@heentoetoe.nl

REYMERSTOK

In 2023 en 2024 heeft in A gen Ing de jaarlijkse herhaling plaatsgevonden voor de vrijwilligers van Reymerstok. De cursus was al vroeg volgeboekt en alle cursisten zijn geslaagd.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier.

Aanspreekpunt voor het RON Reymerstok is:
mevrouw Lemlijn-Ploumen       lemlijn@hetnet.nl

SCHWEIBERG

In 2023 en 2024 heeft in Herberg ‘t Voshoes de jaarlijkse bijscholing plaatsgevonden voor de vrijwilligers van Schweiberg en direct omgeving. Alle vrijwilligers zijn weer gecertificeerd en dienen de cursusdatum bij hartslagNu aan te passen. De cursusleider Marcel Kessels ontvangt hiervan een kopie.

 samenwerking vrijw - ambul website IMG_1019   Lifeband Zoll Ambul website IMG_1023  Eperheide presentaite massages website IMG_1013

In Schweiberg hebben zich in totaal 63 deelnemers voor het reanimatie netwerk opgegeven. Verscheidene personen  hebben hun reanimatie opleiding behaald bij hun BHV of EHBO opleiding op hun werk. Tweeëndertig personen hebben de opleiding via Marcel Sport Medisch Advies en Training bij Marcel Kessels gevolgd.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Schweiberg:
Karin Rompen       karinrompen@gmail.com

SLENAKEN – SCHILBERG

In 2023 en 2024 vond in de harmoniezaal Berg en Dal de herhalings cursussen reanimatie plaats.  Alle deelnemers hebben hun certificaat ontvangen.

De herhalingslessen zijn hier m.n. voor de vrijwilligers van Beutenaken, Schilberg, Hoogcruts en Slenaken.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Het bestuur van stichting Reanimatie Netwerk Slenaken heeft haaer tasken overgedragen aan Bewonersnetwerk Ons Slenaken met als contactpersoon:
Ruud Lennarts        ruud.lennarts@gmail.com

STOKHEM

stokhem 1                                     stokhem 2

Er hebben in 2023 en 2024 geenijscholingen plaatsgevonden in Stokhem. De vrijwilligers uit Stokhem bezoeken tot nu toe dan andere cursusplaatsen. Aanwas van vrijwilligers is hard nodig

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Aanspreekpunt voor het RON Stokhem is:
??? We zoeken een vrijwilliger voor Stokhem ???

TRINTELEN

In 2023 en 2024 heeft in de Zorgboerderij in Trintelen de jaarlijkse reanimatieles plaatsgevonden. Alle cursisten zijn geslaagd.

Info en aanmelden via
https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

Het aanspreekpunt voor het RON Trintelen is:
Hub van Neerven       neerv161@gmail.com

WAHLWILLER

groep Wahlwiller website IMG_2511

In 2023 en 2024 heeft in Wahlwiller in de Wilder Tref de jaarlijkse reanimatie bijscholing plaatsgevonden. Alle deelnemers hebben inmiddels hun certificaat ontvangen.

Info en aanmelden via
https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier.

De deelnemers hebben aangegeven het zeer leerzaam en noodzakelijk is om minimaal 1x per jaar te herhalen.

Aanspreekpunt voor het RON Wahlwiller is:
Maurice Horbag    horbag123@ziggo.nl

WIJLRE

In 2023 en 2024 heeft voor de vrijwilligers van Wijlré, Etenaken en Stokhem de reanimatie cursus plaatsgevonden met name bij Alkenrode.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft de Brand’s bierbrouwerij hun AED’s vernieuwd.  De AED die in de buitenkast hangt aan de Brouwerijstraat is nu een Zoll AED Plus.

Info en aanmelden via https://www.marcelsport.nl met het aanmeldingsformulier

In oktober 2016 is de AED kast met AED van het oude Rabo bank gebouw verplaatst naar de basisschool op de Tienbunder. Hierdoor is er een betere dekking ook in het gebied Wijlré noord. Ook de directie van bs de Tienbunder is zeer enthousiast over de plaatsing bij hun school.

img_0089 img_0088

Bierbrouwerij Brand in Wijlré heeft in mei 2015 hun AED aan het Reanimatie Oproep Netwerk in Wijlré beschikbaar gesteld. De gemeente heeft zorggedragen voor een kast om de AED en inmiddels hangt de AED vlak naast de ingang bij de brouwerij in Wijlré. Middels een oproep via HartslagNu kunnen de aangemelde vrijwilligers de AED  kast ontgrendelen en kan de AED worden ingezet in Wijlré.