Cursusinformatie

Coronavirus:

29 november 2021

Hieronder volgt een up-date van de overheid m.b.t. EHBO – REANIMATIE – BHV cursussen en trainingen.
EHBO – REANIMATIE _ BHV trainingen en cursussen die noodzakelijk zijn voor beroepsuitoefening van onze vrijwilligers zullen als volgt worden voortgezet:
De BHV cursussen, IKK cursussenen en de belangrijkste herhalingscursussen voor EHBO-ers en REANIMATIE vrijwilligers, die ingezet kunnen worden op bv vaccinatie- en teststraten, reanimatie oproepen etc. gaan door. Het brancheprotocol is hierop aangepast.
De verdere aanpassingen voor EHBO-Reanimatie welke is afgestemd met de branche zijn de volgende:
* anderhalve meter is verplicht
* mondkapje bij verplaatsing is verplicht
* alle EHBO-reanimatie (herhalings)cursussen overdag kunnen doorgaan tot 17.00 uur en alle (herhalings) cursussen na 17.00 uur mogen doorgaan voor personen die een EHBO-reanimatie certificaat nodig hebben voor hun beroep of inzet
* er wordt door de cursusleider een corona check toegepast vóór aanvang van de cursus
Ondanks dat het is toegestaan is het advies van de overheid: als het overdag kan, doe het dan!

Het advies van de Reanimatie Raad voor de hulpverleners bij alle interventies is om bij enige twijfel of verdenking van corona in te zetten op ‘de reanimatie procedure COVID-19 verondersteld of bewezen’.

15 juli 2021

Soepeler toepassing coronamaatregelen geeft reanimatiecursussen weer ruimte
Aangepaste Coronamaatregelen van de overheid bieden BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS) en veiligheidscursussen eindelijk weer meer ruimte. Deze opleidingen kunnen wederom vanaf half juli 2021 gegeven worden.
Het aantal besmettingen is nog steeds geen halt toegeroepen. Dit heeft gevolgen voor onze reanimatielessen en BHV lessen.
Praktijkcursussen worden alleen gegeven indien de veiligheid van medewerkers of de continuïteit van het bedrijf (die open mogen blijven!) NIET in het gedrang komt. Nieuwe data zijn al te bekijken op het aanmeldingsformulier. Bekijk regelmatig het onderstaand filmpje(s):

Nederlandse Reanimatie Raad – YouTube

Geldigheid van reanimatiecertificaten verdwijnt

Per 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat vindt u vanaf 4 januari 2021 in plaats van de geldigheidsdatum, de datum waarop u de laatste cursus heeft gevolgd.

Volg regelmatig opfristrainingen

Na het behalen van het certificaat moeten vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Over het algemeen niet veel langer dan 3 maanden. Hoelang vaardigheden exact behouden blijven verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de regelmaat waarin ze worden toegepast en geoefend. Voor alle groepen geldt echter dat het beter is met regelmaat korte opfristrainingen te volgen in plaats van eens in de zoveel jaar een langere training.

De NRR en ERC zijn van mening dat iedereen tenminste 1 keer per jaar een opfristraining in de basale reanimatie (BLS en PBLS) zou moeten volgen. Tijdens deze opfristrainingen worden de vaardigheden door een instructeur beoordeeld en waar nodig verbeterd. Na het succesvol afronden van een opfristraining krijgt de cursist een nieuw certificaat.
Als de periode van respectievelijk 1 jaar (BLS-cursussen) is verstreken dan kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen als opnieuw een basiscursus wordt gevolgd. Opfriscursussen zijn dan in principe niet meer toegankelijk.

Wat vult u in bij HartslagNu?

Als u burgerhulpverlener bent, vult u in uw HartslagNu-account normaal in tot wanneer uw scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari 2021 geen geldigheidsdatum meer op de certificaten wordt gezet, vult u daar de datum in 1 jaar vooruit van de laatste cursusdatum op uw certificaat. Dus is bijvoorbeeld uw laatste cursus van 20 januari 2021, dan vult u in 20 januari 2022.

25 november 2020
Beste reanimatie vrijwilliger,
De besmettingscijfers m.b.t. de corona pandemie geven helaas nog onvoldoende positieve reacties volgens de overheid.
Benodigde accommodaties voor de cursussen zijn derhalve dan ook nog zeker tot 15 december 2020 gesloten.
Derhalve is besloten om dit jaar GEEN reanimatie cursussen meer te organiseren.
Ik hoop zo met u een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van de besmettingscijfers.
Indien er wederom meer duidelijkheid is, zal ik u op de hoogte brengen van nieuwe bijeenkomsten.
Fijne Feestdagen en blijf gezond. Houd u aan de 1,5 meter.

5 november 2020
Op 3 november 2020 heeft de overheid nieuwe aangescherpte maatregelen getroffen. Dit als bestrijding van de nog veel te hoge besmettingen in Nederland.
De gereserveerde accommodaties voor de reanimatielessen zijn daarom voor de maand november 2020 niet beschikbaar. De cursussen zullen derhalve voor deze maand worden geannuleerd. We wachten de volgende persconferentie van de overheid af wat eventueel aan cursussen in de maand december nog kan plaatsvinden.

20 augustus 2020
De uitnodigingen voor  het gebruik van de accommodaties  volgens de richtlijnen van de overheid, zijn al een tijd de deur uit. Diverse antwoorden  met data hebben we reeds ontvangen zoals u vindt onder  het aanmeldingsformulier.  Er volgen nog enkele data en tijdstippen voor de maanden september en oktober. Alle data voor november en december volgen z.s.m.
Ook wij gaan ons aan de richtlijnen van RIVM en NRR houden en dat houdt in:
1. Per persoon een eigen reanimatie pop
2. Maximaal aantal cursisten per cursus bedraagt 6.
3. Onderlinge cursisten dienen minimaal 1,5 meter van elkaar te zijn en blijven.
4. De accommodatie is ruim genoeg om de afstanden te waarborgen.
5. De cursist is de laatste 14 dagen niet in een besmet gebied (dus code geel-oranje-rood) geweest.
6. De cursist is op de trainingsavond niet verkouden (hoesten en/of niezen)
7. De cursist neemt eigen beschermingshandschoenen en mondkapje mee
8. De handen van de cursist worden net vóór aanvang van de cursus gewassen evenals na de cursus
9. Op het aanmeldingsformulier duidelijk aangeven op welk datum en tijdstip u komt
10. Gezamenlijke uitleg met de AED en aanvullende filmpjes m.b.t. reanimatie.

Uw inschrijving dient nog steeds plaats te vinden via https://marcelsport.nl/aanmeldingsformulier-reanimatie/

31 mei 2020 COVID – 19
De vooruitzichten in Nederland en Europa wat betreft het Coronavirus zijn per 1 juni 2020 weer iets gunstiger dan in maart 2020.
Mocht uw certificaat sedert maart 2020 zijn verlopen, maak u dan geen zorgen, want de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft in overleg met de Europese Reanimatie Raad  (ERC) de certificaten voorlopig verlengd.
Door de overheid zijn maatregelen getroffen om de reanimatie zo veilig mogelijk te houden voor de vrijwilligers. Vrijwilligers die ouder zijn dan 50 jaar worden voorlopig niet opgeroepen. De overige vrijwilligers die wel opgeroepen worden dienen de onderstaande aangepaste regels te hanteren voor hun eigen veiligheid.

BASIC LIFE SUPPORT en AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR
aangepast voor COVID-19 voor leken hulpverleners

Geen reactie en ademt niet normaal
Evalueer de ademhaling visueel:
– open de luchtweg NIET of
– benader de neus en mond van het slachtoffer NIET

Alarmeer de hulpdiensten
ga de Covid-19 toestand na

Bedek de mond en de neus van het slachtoffer met een chirurgisch masker of een doek.
Draag indien mogelijk ook zelf een masker

Geef continu borstcompressies

Zodra de AED beschikbaar is zet hem aan en volg de opdrachten, behoudens mond op mond beademing

Lekenhulpverleners/reanimatie vrijwilligers moeten hun handen zo snel mogelijk grondig wassen met water en zeep of hun handen desinfecteren met een handgel op alcoholbasis en contact opnemen met de lokale gezondheidsautoriteiten om zich te informeren over screening na een contact met een persoon met vermoede of bevestigde COVID-19


15 maart 2020 COVID-19

Het Coronavirus heeft zich verder verspreid in Nederland. De regering heeft op 12 maart 2020 laten weten, dat we een nieuwe fase ingaan en aanvullende maatregelen  aangekondigd. Dit heeft invloed op de geplande EHBO- en reanimatie (herhalings) cursussen.
Deze cursussen worden gegeven in relatief kleine groepen, maar bevatten ook praktische oefeningen waarbij fysiek contact tussen deelnemers en oefenpoppen onvermijdelijk is. In de lijn met de adviezen van de overheid, heb ik daarom besloten al onze EHBO- en reanimatiecursussen tot zeker 1 september 2020 te annuleren.
Ik begrijp dat dit voor u als cursist maar ook voor ons, erg vervelend is. Daarom wil ik graag met U meedenken hoe we samen door deze periode gaan komen en  de overheid en ik jullie zo goed mogelijk ondersteunen.
Op dit moment werk ik hard aan oplossingen en manieren om de geplande cursussen in te halen zonder dat uw certificaat verloopt.
Zodra de overheid wederom de mogelijkheid biedt om veilig de EHBO en reanimatiecursussen op te starten, dan zullen wij z.s.m. de nieuwe data voor het najaar van 2020 vastleggen.
We zullen u dan persoonlijk via de mail tijdig berichten van de nieuwe data.
Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact op liefst per mail naar info@marcelsport.nl . Ik houd jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.

Algemene richtlijnen:
Minimaal aantal cursisten 10 en maximaal aantal 16 cursisten.
Bij minder dan 10 cursisten, minimaal 1 week voor de betreffende datum, wordt de cursus geannuleerd en kan men op een andere cursus inschrijven. Dus schrijf tijdig in op de cursus.
Cursusplaatsen:
Er is gekozen voor een uitgebreide mogelijkheid om de reanimatie cursus te volgen. De voorkeur gaat uit naar de inwoners van het dorp van de betreffende accommodatie. Indien de cursus 14 dagen vooraf niet vol is, kunnen andere deelnemers uit de gemeente Vaals en de gemeente Gulpen-Wittem ook in een andere genoemde plaats inschrijven.

Door het invullen en insturen van het aanmeldformulier is de cursist bekend en akkoord met de ‘Privacyverklaring’ volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals vermeld onder de tab AVG. De gevens worden gebruikt voor het Reanimatie Oproep Netwerk waaronder het oproepen voor herinneringen en opleidingen, het doorgeven van de gegevens aan de NRR en ERC voor het produceren van erkende certificaten, verantwoorden van de gegeven cursussen aan de gemeente etc

Vanaf 4 oktober 2016 heeft de Europese Reanimatie Commissie (ERC) een nieuwe web site ge-implementeerd. Via deze website van de ERC /NRR worden de reanimatie certificaten geproduceerd. De cursisten krijgen na het volgen van de cursus een mail van de instructeur, waarin staat vermeld wat zij moeten doen richting    http://www.hartslagnu.nl

Cursuskosten:
Het grootste deel van de cursuskosten worden voor de inwoners van Gulpen-Wittem en Vaals door de gemeente vergoed, mits u zich aanmeldt bij HartslagNu.
Per 1 januari 2019 zijn de administratiekosten en certificering richting NRR en ERC verhoogd. Dit houdt in dat per 1 januari 2019 elke vrijwilliger die de reanimatiecursus volgt en zich niet aansluit bij HartslagNu een eigen bijdrage dient te voldoen van €20,–. Dit bedrag dient op de cursusavond contant te worden voldaan. De overige kosten worden door de gemeente vergoed.
De aanmelding bij HartslagNu dient binnen 1 week na ontvangst van het certificaat te worden gedaan.

Ga voor actuele cursusdata naar het aanmeldformulier. Selecteer hier dan 1 datum.

De cursusdata vindt U op het inschrijfformulier, dus klik hieronder.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

 

5 november 2020
Op 3 november 2020 heeft de overheid nieuwe aangescherpte maatregelen getroffen. Dit als bestrijding van de nog veel te hoge besmettingen in Nederland.
De gereserveerde accommodaties voor de reanimatielessen zijn daarom voor de maand november 2020 niet beschikbaar. De cursussen zullen derhalve voor deze maand worden geannuleerd. We wachten de volgende persconferentie van de overheid af wat eventueel aan cursussen in de maand december nog kan plaatsvinden.

20 augustus 2020
De uitnodigingen voor  het gebruik van de accommodaties  volgens de richtlijnen van de overheid, zijn al een tijd de deur uit. Diverse antwoorden  met data hebben we reeds ontvangen zoals u vindt onder  het aanmeldingsformulier.  Er volgen nog enkele data en tijdstippen voor de maanden september en oktober. Alle data voor november en december volgen z.s.m.
Ook wij gaan ons aan de richtlijnen van RIVM en NRR houden en dat houdt in:
1. Per persoon een eigen reanimatie pop
2. Maximaal aantal cursisten per cursus bedraagt 6.
3. Onderlinge cursisten dienen minimaal 1,5 meter van elkaar te zijn en blijven.
4. De accommodatie is ruim genoeg om de afstanden te waarborgen.
5. De cursist is de laatste 14 dagen niet in een besmet gebied (dus code geel-oranje-rood) geweest.
6. De cursist is op de trainingsavond niet verkouden (hoesten en/of niezen)
7. De cursist neemt eigen beschermingshandschoenen en mondkapje mee
8. De handen van de cursist worden net vóór aanvang van de cursus gewassen evenals na de cursus
9. Op het aanmeldingsformulier duidelijk aangeven op welk datum en tijdstip u komt
10. Gezamenlijke uitleg met de AED en aanvullende filmpjes m.b.t. reanimatie.

Uw inschrijving dient nog steeds plaats te vinden via https://marcelsport.nl/aanmeldingsformulier-reanimatie/

31 mei 2020 COVID – 19
De vooruitzichten in Nederland en Europa wat betreft het Coronavirus zijn per 1 juni 2020 weer iets gunstiger dan in maart 2020.
Mocht uw certificaat sedert maart 2020 zijn verlopen, maak u dan geen zorgen, want de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft in overleg met de Europese Reanimatie Raad  (ERC) de certificaten voorlopig verlengd.
Door de overheid zijn maatregelen getroffen om de reanimatie zo veilig mogelijk te houden voor de vrijwilligers. Vrijwilligers die ouder zijn dan 50 jaar worden voorlopig niet opgeroepen. De overige vrijwilligers die wel opgeroepen worden dienen de onderstaande aangepaste regels te hanteren voor hun eigen veiligheid.

BASIC LIFE SUPPORT en AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR
aangepast voor COVID-19 voor leken hulpverleners

Geen reactie en ademt niet normaal
Evalueer de ademhaling visueel:
– open de luchtweg NIET of
– benader de neus en mond van het slachtoffer NIET

Alarmeer de hulpdiensten
ga de Covid-19 toestand na

Bedek de mond en de neus van het slachtoffer met een chirurgisch masker of een doek.
Draag indien mogelijk ook zelf een masker

Geef continu borstcompressies

Zodra de AED beschikbaar is zet hem aan en volg de opdrachten, behoudens mond op mond beademing

Lekenhulpverleners/reanimatie vrijwilligers moeten hun handen zo snel mogelijk grondig wassen met water en zeep of hun handen desinfecteren met een handgel op alcoholbasis en contact opnemen met de lokale gezondheidsautoriteiten om zich te informeren over screening na een contact met een persoon met vermoede of bevestigde COVID-19


15 maart 2020 COVID-19

Het Coronavirus heeft zich verder verspreid in Nederland. De regering heeft op 12 maart 2020 laten weten, dat we een nieuwe fase ingaan en aanvullende maatregelen  aangekondigd. Dit heeft invloed op de geplande EHBO- en reanimatie (herhalings) cursussen.
Deze cursussen worden gegeven in relatief kleine groepen, maar bevatten ook praktische oefeningen waarbij fysiek contact tussen deelnemers en oefenpoppen onvermijdelijk is. In de lijn met de adviezen van de overheid, heb ik daarom besloten al onze EHBO- en reanimatiecursussen tot zeker 1 september 2020 te annuleren.
Ik begrijp dat dit voor u als cursist maar ook voor ons, erg vervelend is. Daarom wil ik graag met U meedenken hoe we samen door deze periode gaan komen en  de overheid en ik jullie zo goed mogelijk ondersteunen.
Op dit moment werk ik hard aan oplossingen en manieren om de geplande cursussen in te halen zonder dat uw certificaat verloopt.
Zodra de overheid wederom de mogelijkheid biedt om veilig de EHBO en reanimatiecursussen op te starten, dan zullen wij z.s.m. de nieuwe data voor het najaar van 2020 vastleggen.
We zullen u dan persoonlijk via de mail tijdig berichten van de nieuwe data.
Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact op liefst per mail naar info@marcelsport.nl . Ik houd jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.

Algemene richtlijnen:
Minimaal aantal cursisten 10 en maximaal aantal 16 cursisten.
Bij minder dan 10 cursisten, minimaal 1 week voor de betreffende datum, wordt de cursus geannuleerd en kan men op een andere cursus inschrijven. Dus schrijf tijdig in op de cursus.
Cursusplaatsen:
Er is gekozen voor een uitgebreide mogelijkheid om de reanimatie cursus te volgen. De voorkeur gaat uit naar de inwoners van het dorp van de betreffende accommodatie. Indien de cursus 14 dagen vooraf niet vol is, kunnen andere deelnemers uit de gemeente Vaals en de gemeente Gulpen-Wittem ook in een andere genoemde plaats inschrijven.

Door het invullen en insturen van het aanmeldformulier is de cursist bekend en akkoord met de ‘Privacyverklaring’ volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals vermeld onder de tab AVG. De gevens worden gebruikt voor het Reanimatie Oproep Netwerk waaronder het oproepen voor herinneringen en opleidingen, het doorgeven van de gegevens aan de NRR en ERC voor het produceren van erkende certificaten, verantwoorden van de gegeven cursussen aan de gemeente etc

Vanaf 4 oktober 2016 heeft de Europese Reanimatie Commissie (ERC) een nieuwe web site ge-implementeerd. Via deze website van de ERC /NRR worden de reanimatie certificaten geproduceerd. De cursisten krijgen na het volgen van de cursus een mail van de instructeur, waarin staat vermeld wat zij moeten doen richting    http://www.hartslagnu.nl

Cursuskosten:
Het grootste deel van de cursuskosten worden voor de inwoners van Gulpen-Wittem en Vaals door de gemeente vergoed, mits u zich aanmeldt bij HartslagNu.
Per 1 januari 2019 zijn de administratiekosten en certificering richting NRR en ERC verhoogd. Dit houdt in dat per 1 januari 2019 elke vrijwilliger die de reanimatiecursus volgt en zich niet aansluit bij HartslagNu een eigen bijdrage dient te voldoen van €20,–. Dit bedrag dient op de cursusavond contant te worden voldaan. De overige kosten worden door de gemeente vergoed.
De aanmelding bij HartslagNu dient binnen 1 week na ontvangst van het certificaat te worden gedaan.

Ga voor actuele cursusdata naar het aanmeldformulier. Selecteer hier dan 1 datum.

De cursusdata vindt U op het inschrijfformulier, dus klik hieronder.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.