Cursusinformatie

Minimaal aantal cursisten 10 en maximaal aantal 16 cursisten.
Bij minder dan 10 cursisten, minimaal 1 week voor de betreffende datum, wordt de cursus geannuleerd en kan men op een andere cursus inschrijven. Dus schrijf tijdig in op de cursus.
Cursusplaatsen:
Er is gekozen voor een uitgebreide mogelijkheid om de reanimatie cursus te volgen. De voorkeur gaat uit naar de inwoners van het dorp van de betreffende accommodatie. Indien de cursus 14 dagen vooraf niet vol is, kunnen andere deelnemers uit de gemeente Vaals en de gemeente Gulpen-Wittem ook in een andere genoemde plaats inschrijven.

Door het invullen en insturen van het aanmeldformulier is de cursist bekend en akkoord met de ‘Privacyverklaring’ volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals vermeld onder de tab AVG. De gevens worden gebruikt voor het Reanimatie Oproep Netwerk waaronder het oproepen voor herinneringen en opleidingen, het doorgeven van de gegevens aan de NRR en ERC voor het produceren van erkende certificaten, verantwoorden van de gegeven cursussen aan de gemeente etc

Vanaf 4 oktober 2016 heeft de Europese Reanimatie Commissie (ERC) een nieuwe web site ge-implementeerd. Via deze website van de ERC /NRR worden de reanimatie certificaten geproduceerd. De cursisten krijgen na het volgen van de cursus een mail van de instructeur, waarin staat vermeld wat zij moeten doen richting    http://www.hartslagnu.nl

Cursuskosten:
Het grootste deel van de cursuskosten worden voor de inwoners van Gulpen-Wittem en Vaals door de gemeente vergoed, mits u zich aanmeldt bij HartslagNu.
Per 1 januari 2019 zijn de administratiekosten en certificering richting NRR en ERC verhoogd. Dit houdt in dat per 1 januari 2019 elke vrijwilliger die de reanimatiecursus volgt en zich niet aansluit bij HartslagNu een eigen bijdrage dient te voldoen van €20,–. Dit bedrag dient op de cursusavond contant te worden voldaan. De overige kosten worden door de gemeente vergoed.
De aanmelding bij HartslagNu dient binnen 1 week na ontvangst van het certificaat te worden gedaan.

Ga voor actuele cursusdata naar het aanmeldformulier. Selecteer hier dan 1 datum.

De cursusdata vindt U op het inschrijfformulier, dus klik hieronder.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.