Cursusinformatie

Coronavirus:

31 mei 2020 COVID – 19
De vooruitzichten in Nederland en Europa wat betreft het Coronavirus zijn per 1 juni 2020 weer iets gunstiger dan in maart 2020.
Mocht uw certificaat sedert maart 2020 zijn verlopen, maak u dan geen zorgen, want de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft in overleg met de Europese Reanimatie Raad  (ERC) de certificaten voorlopig verlengd.
Door de overheid zijn maatregelen getroffen om de reanimatie zo veilig mogelijk te houden voor de vrijwilligers. Vrijwilligers die ouder zijn dan 50 jaar worden voorlopig niet opgeroepen. De overige vrijwilligers die wel opgeroepen worden dienen de onderstaande aangepaste regels te hanteren voor hun eigen veiligheid.

BASIC LIFE SUPPORT en AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR
aangepast voor COVID-19 voor leken hulpverleners

Geen reactie en ademt niet normaal
Evalueer de ademhaling visueel:
– open de luchtweg NIET of
– benader de neus en mond van het slachtoffer NIET

Alarmeer de hulpdiensten
ga de Covid-19 toestand na

Bedek de mond en de neus van het slachtoffer met een chirurgisch masker of een doek.
Draag indien mogelijk ook zelf een masker

Geef continu borstcompressies

Zodra de AED beschikbaar is zet hem aan en volg de opdrachten, behoudens mond op mond beademing

Lekenhulpverleners/reanimatie vrijwilligers moeten hun handen zo snel mogelijk grondig wassen met water en zeep of hun handen desinfecteren met een handgel op alcoholbasis en contact opnemen met de lokale gezondheidsautoriteiten om zich te informeren over screening na een contact met een persoon met vermoede of bevestigde COVID-19


15 maart 2020 COVID-19

Het Coronavirus heeft zich verder verspreid in Nederland. De regering heeft op 12 maart 2020 laten weten, dat we een nieuwe fase ingaan en aanvullende maatregelen  aangekondigd. Dit heeft invloed op de geplande EHBO- en reanimatie (herhalings) cursussen.
Deze cursussen worden gegeven in relatief kleine groepen, maar bevatten ook praktische oefeningen waarbij fysiek contact tussen deelnemers en oefenpoppen onvermijdelijk is. In de lijn met de adviezen van de overheid, heb ik daarom besloten al onze EHBO- en reanimatiecursussen tot zeker 1 september 2020 te annuleren.
Ik begrijp dat dit voor u als cursist maar ook voor ons, erg vervelend is. Daarom wil ik graag met U meedenken hoe we samen door deze periode gaan komen en  de overheid en ik jullie zo goed mogelijk ondersteunen.
Op dit moment werk ik hard aan oplossingen en manieren om de geplande cursussen in te halen zonder dat uw certificaat verloopt.
Zodra de overheid wederom de mogelijkheid biedt om veilig de EHBO en reanimatiecursussen op te starten, dan zullen wij z.s.m. de nieuwe data voor het najaar van 2020 vastleggen.
We zullen u dan persoonlijk via de mail tijdig berichten van de nieuwe data.
Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact op liefst per mail naar info@marcelsport.nl . Ik houd jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.

Algemene richtlijnen:
Minimaal aantal cursisten 10 en maximaal aantal 16 cursisten.
Bij minder dan 10 cursisten, minimaal 1 week voor de betreffende datum, wordt de cursus geannuleerd en kan men op een andere cursus inschrijven. Dus schrijf tijdig in op de cursus.
Cursusplaatsen:
Er is gekozen voor een uitgebreide mogelijkheid om de reanimatie cursus te volgen. De voorkeur gaat uit naar de inwoners van het dorp van de betreffende accommodatie. Indien de cursus 14 dagen vooraf niet vol is, kunnen andere deelnemers uit de gemeente Vaals en de gemeente Gulpen-Wittem ook in een andere genoemde plaats inschrijven.

Door het invullen en insturen van het aanmeldformulier is de cursist bekend en akkoord met de ‘Privacyverklaring’ volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals vermeld onder de tab AVG. De gevens worden gebruikt voor het Reanimatie Oproep Netwerk waaronder het oproepen voor herinneringen en opleidingen, het doorgeven van de gegevens aan de NRR en ERC voor het produceren van erkende certificaten, verantwoorden van de gegeven cursussen aan de gemeente etc

Vanaf 4 oktober 2016 heeft de Europese Reanimatie Commissie (ERC) een nieuwe web site ge-implementeerd. Via deze website van de ERC /NRR worden de reanimatie certificaten geproduceerd. De cursisten krijgen na het volgen van de cursus een mail van de instructeur, waarin staat vermeld wat zij moeten doen richting    http://www.hartslagnu.nl

Cursuskosten:
Het grootste deel van de cursuskosten worden voor de inwoners van Gulpen-Wittem en Vaals door de gemeente vergoed, mits u zich aanmeldt bij HartslagNu.
Per 1 januari 2019 zijn de administratiekosten en certificering richting NRR en ERC verhoogd. Dit houdt in dat per 1 januari 2019 elke vrijwilliger die de reanimatiecursus volgt en zich niet aansluit bij HartslagNu een eigen bijdrage dient te voldoen van €20,–. Dit bedrag dient op de cursusavond contant te worden voldaan. De overige kosten worden door de gemeente vergoed.
De aanmelding bij HartslagNu dient binnen 1 week na ontvangst van het certificaat te worden gedaan.

Ga voor actuele cursusdata naar het aanmeldformulier. Selecteer hier dan 1 datum.

De cursusdata vindt U op het inschrijfformulier, dus klik hieronder.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.